Informasjon om kurs for prøvenemnder 2020-2023

I forbindelse med ny periode og oppnevning av nye prøvenemnder skal gamle og nye medlemmer samles til kurs for oppdatering og utvikling av prøvenemndsarbeidet. 

Kurs for prøvenemnder i Nordland:

Nye medlemmer skal ta e-læringskurs. Du mottar lenke til kurset i epost fra fylkeskommunen når du registrerer deg.

Ledere i prøvenemnder deltar på regionale samlinger. Velg den som ligger nærmest; Narvik, Sortland, Svolvær, Bodø eller Mosjøen

Alle deltar på fagvise kurs i Bodø over 2 dager. Oppstart første dag er kl 10.00 og avslutning til lunsj neste dag kl 13.00. Det er beregnet 1 overnatting for de som kommer tilreisende, og det er viktig at vi får riktig antall overnattinger i god tid.  

Vi ber om at dere holder av datoene allerede nå, avtaler med arbeidsgiver og bestiller billigste reisemåte. 

Kursene er lagt ut og klar for påmelding, vi ber om at du melder deg på så snart du har fått avklart at datoen passer. I beskrivelsen av kurset står hvilke fag som skal møte til de ulike kursene. Pass på at du melder deg på riktig kurs. Du skal i utgangspunktet ikke møte på andre kurs enn det som gjelder ditt fag. 

Her er link til kursene