Rådgivere på fag og yrkesopplæring

Hvis du har spørsmål om forhold knyttet til din lærekontrakt i forbindelse med koronasituasjonen kan du ta kontakt med saksbehandler for faget. Send en epost med ditt navn, fødselsår, telefonnummer og hvilket fag det gjelder.

Det er fint hvis du skriver i e-posten hva du lurer på, da kan vi undersøke saken din før vi tar kontakt. Du får svar på telefon, e-post eller pr brev, avhengig av hva saken gjelder.

 

Bjarne L Olsen Bygg og anleggsfag

Bjarne Samuelsen Maritime fag, flyfag og sikkerhetsfaget

Eirik Bjørge-Sundan Restaurant og matfag

Ellen R.O Strand BUA, ambulansefag og portørfaget

Espen Hepsøe TIP (ikke maritime fag)

Nina Pedersen Helsefag, salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget

Sonja Henriksen Design og håndverk, mediefag 

Sten Tennfjord Elektrofag (ikke flyfag)

Tone Sundsfjord Naturbruk

Trine Ludviksen IKT-fag, reiseliv, resepsjon, yrkessjåfør og logistikk

Kontakt

Torild Nilsen
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring