Yrkesopplæringsnemnda

 Klikk for stort bildeYrkesopplæringsnemnda 2016-2019: Bak fra venstre: Tom Vidar Karlsen (AP), Karl Marius Edvardsen (Virke), Jimmy Israelsen (LO), Joakim Sennesvik (Høyre)Foran fra venstre: Hans Helge Nordgård (vara NHO), Rita Lekang (LO), Mona Halsbakk (KS), Marit Lind (Utdanningsforbundet)Ikke tilstede: Ole Hjartøy (NHO), Gitte Korsvik Eliassen (elev/lærlingrepresentant)

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland 2016 - 2019

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen, og arbeide for å heve kvaliteten av hele yrkesopplæringen.

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland vil videre arbeide for at rådgiving om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig.

Nemnda skal i tillegg gi råd om hvordan utviklinga av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling med blant annet utvikling av virksomheter og flere arbeidsplasser.

Yrkesopplæringsnemndas hovedoppgaver er:

  • Å opprettholde aktiviteten i etablerte lærebedrifter,
  • Øke tilgangen på nye lærebedrifter og flere læreplasser.

 

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland har for neste fire års periode satt som hovedmål

å bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring.

 

Her (PDF, 370 kB) finner du Yrkesopplæringsnemndas handlingsprogram 2016-2019.

 

Yrkesopplæringsnemnda skal ha medlemmer med personlige varamedlmemmer som til sammen har bred innsikt i nærings- og sysselsettingsspørmål. Medlemmer av yrkesopplæringsnemnda for perioden 2016 - 2019 finner du her (DOCX, 13 kB).

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland deler ut to priser hvert år. Den ene prisen en Opplæringsprisen som deles ut til en bedrift, lokal forening, videregående skole, person eller andre som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Statuttene for prisen finner du her (DOC, 19 kB).

Den andre prisen som deles ut er prisen for Årets Lærling. Prisen deles ut til en lærling av hvert kjønne som har utmerket seg spesielt gjennom det fireåringe opplæringsløpet. Statuttene for prisen finner du her (DOCX, 67 kB).