Skolebyggprosjekter

I oktober vil fylkestinget avgjøre hvilke alternativer man går for i både Narvik og Mosjøen, når den videregående skolen skal samlokaliseres i hver av byene.

Det er åpnet for å komme med innspill til prosjektene. Frist for innspill er 15. august (fyll ut skjema lenger ned på siden).

OPAK AS har sammen med Arkitektskap AS gjennomført alternativanalyse og tilstandsvurdering vedrørende samlokalisering av Mosjøen og Narvik videregående skoler. Utredningen er gjort i nært samarbeid med fylkeskommunen.

Det har vært et omfattende arbeid med utredning av mange alternativer. Den innledende delen av oppdraget har bestått i å kartlegge nåsituasjon og å gjennomføre en tilstandsvurdering av eksisterende videregående skoleanlegg i Narvik og Mosjøen.

En rekke alternativer er vurdert - med ulike kombinasjoner av gjenbruk, nybygg og tomtevalg. Alternativene er vurdert med hensyn på mulighet for videreføring av dagens tredelte løsning, todelt samlokalisering eller full samlokalisering. Arbeidene har blant annet omfattet vurderinger av alternativenes beliggenhet gitt bysituasjonen og mulighet for å få til et egnet og funksjonelt skolebygg.

De ulike alternativene er også vurdert med hensyn til egnethet, byplanmessige forhold, arealeffektivitet, sambruk, med mer. Vurderingene er sammenfattet i form av konkrete skisser med mulig løsning for fremtidig utbygging.

I alternativanalysen er det gjort kvalitative og økonomiske vurderinger for alle alternativer. Rapporten anbefaler de alternativer som vurderes best på de kvalitative og økonomiske kriteriene, med fokus på levetidskostnader. Arbeidet er utført parallelt for Narvik og Mosjøen videregående skole.

Her finner du rapporten med forslag og anbefalinger for nye Mosjøen videregående skole, samt vedleggene.

Her finner du rapporten med forslag og anbefalinger for nye Narvik videregående skole, samt vedleggene.

 

Ditt innspill vil bli tatt med når den politiske saken utformes til fylkestinget. Valg av hvilke byggeprosjekt man går for blir tatt på fylkestinget oktober 2017.Ditt innspill vil bli tatt med når den politiske saken utformes til fylkestinget. Valg av hvilke byggeprosjekt man går for blir tatt på fylkestinget oktober 2017.
Felt merket med * må fylles ut

 

Skolebyggprosjekter