Helt i 100! - Bodø kommune best på lærlinger

Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen sammen med Bodø-ordfører Ida Pinnerød under kakefesten som markerste at Bodø kommune har passert 100 lærlinger Trond-Erlend Willassen - Bodø kommune har de siste fire årene gjort en fantastisk jobb med å øke antall lærlinger. Dere har all grunn til å være stolt, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

I hele Bodø er det totalt 469 løpende lærekontrakter, fordelt på 153 lærebedrifter. Av disse er det hele 103 lærlinger i Bodø kommune.

Formidabelt

-Det er formidabelt bra! Look to Bodø kommune, sier nå bare jeg. Dere har løftet kommunen fra å ligge langt bak i antall lærlinger til å være ledende i Nordland, kanskje også i hele landet, sa Olsen da Bodø kommune markerte med kakefest at de hadde nådd målet om 100 lærlinger i 2019.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen ga spesielt skryt til ordfører Ida Pinnerød for hennes personlige engasjement for å få opp antallet lærlinger i fylkeshovedstaden.

- Jeg er rett og slett imponert over den målbevisste innsatsen fra Bodø kommune, dette er noe å strekke seg etter for andre kommuner og lærebedrifter, sier Hild-Marit Olsen.

Et forbilde

-Noe av det aller viktigste vi jobber med i fylkesrådet i Nordland er økt gjennomføring i videregående opplæring. Vi kan ikke ha det sånn at man går to år på skole uten at det er en læreplass i den andre enden. Derfor har vi som første fylke bestemt at vi skal få på plass en egen læreplassgaranti. Er du kvalifisert – skal du få læreplass!  Alle som starter si videregående opplæring skal fullføre, og få sitt vitnemål eller fagbrev.

- Det arbeidet som gjøres av alle dere i Bodø kommune er med å bidra til det! Det blir mye enklere å innføre læreplassgaranti med det antallet lærlinger dere har klart å skape! Hurra og tusen takk! sa en begeistret og glad Olsen.

Viktige instruktører

Fylkesråden benyttet også anledningen til å skryte av alle de som jobber som instruktører for lærlingene.

- Uten dere hadde ikke lærlingeordningen vært mulig. Uten dere hadde ikke Norge fått sine sårt tiltrengte fagarbeidere.  I tillegg gjør lærlingetjenesten i Bodø kommune en stor og viktig innsats i å organisere og legge til rette for den store opplæringsaktiviteten i kommunen. Takk for jobben dere gjør.

- Det gir meg en god følelse når vi sammen lykkes med å: bygge kompetanse, utdanne ungdommen vår, og å skape ei god fremtid med muligheter for den enkelte og for Nordland, avsluttet Hild-Marit Olsen.