Intensjon om læreplasser

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll og Torstein Dale Sjøtveitstyreleder Freyr Marthe Stoksvik/Rana Blad Nordland fylkeskommune og Freyr AS undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at Freyr tar samfunnsansvar.

-Vi er enige om at både Nordland fylkeskommune og næringslivet har et felles ansvar for å bidra til at flere ungdommer får mulighet til å

gjennomføre sin videregående opplæring, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 

Læreplassgaranti

Freyr vil som en stor industriaktør være en sentral bedrift som gjennom avtalen vil forplikte seg til å ta inn lærlinger i relevante fag. Denne avtalen er en konkretisering av læreplassgarantien som et enstemmig fylkesting har vedtatt.

-Vi er enige om å stå sammen i den sentrale utfordringen det er å sikre at det er nok læreplasser til de som har kvalifisert seg til det gjennom skolegang, poengterer Norvoll.

 

Vinn-vinn

Freyr AS er en bedrift med planer om stor aktivitet. I god tid før bedriften kommer i produksjon, vil de også planlegge antall læreplasser med Nordland fylkeskommune.

-Lærlinger har i industrien alltid vært regnet som en god måte å rekruttere morgendagens fagarbeidere. Jeg er glad for at Freyr så tidlig signaliserer at de vil ta dette samfunnsansvaret, og vil være med å sikre at ungdommene våre får fullført utdanningene de begynner på. I samarbeid med næringslivet vil vi lettere kunne planlegge dimensjoneringen av de ulike yrkesfagutdanningene, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.