Konstituering av ny assisterende utdanningssjef

Klikk for stort bildeInge Holm Marianne Aasheim Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, er konstituert som assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune for perioden 1.8.19-31.7.2021. Bakgrunnen for konstitueringen er at nåværende assisterende utdanningssjef Merethe Schjem går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front

Inge Holm har hatt flere lederjobber innen skoleverket i Bodø og Hadsel og ved Universitetet i Nordland. Han har vært rektor på Hadsel videregående skole siden januar 2014. Holm vil ha permisjon fra sin stilling som rektor fram til 31.7.2021.  

- Utdanningsetaten står overfor spennende, men også krevende utfordringer de kommende årene, blant annet med innføring av nye læreplaner i alle fag og ny yrkesfagsstruktur. Jeg er derfor veldig glad for at Inge Holm skal bidra i den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland med sin brede erfaring fra skoleverket, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar.

Inge Holm er utdannet allmennlærer, med tilleggsutdanning i kroppsøving og organisasjon og ledelse, ulike lederstudier, samt spesialpedagogikk.

 

Konstituering av rektor ved Hadsel videregående skole

Klikk for stort bildeÅse Marie Jakobsen Marianne Aasheim Som følge av konstitueringen av Inge Holm som assisterende utdanningssjef, har utdanningssjefen i Nordland konstituert studierektor Åse Marie Jakobsen som rektor ved Hadsel videregående skole fra og med 1. august 2019. Vikariat som rektor for den resterende perioden fram til august 2021 vil bli lyst ut etter nyttår, da Jakobsen går av med pensjon sommer 2020.

Åse Marie Jakobsen har vært studierektor for Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes, siden sammenslåingen av Stokmarknes og Melbu videregående skole i 2007. I 2006/2007 var hun rektor ved Stokmarknes videregående skole. Jakobsen er utdannet sykepleier, med pedagogisk utdanning fra Statens Yrkespedagogiske Høgskole og sosialpedagogikk fra Bodø Lærerhøgskole. Hun har erfaring fra undervisning i videregående skole, samt lang og allsidig ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet.

- Konstitueringen av Jakobsen vil sikre en god kontinuitet ved skolen som er inne i omstillingsprosess og ombyggingsprosess, og jeg ser fram til å få Jakobsen med sin solide bakgrunn som er del av rektorkollegiet, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar.