Om læreplassgaranti


Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 som landets første fylkeskommune å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. Læreplassgaranti innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2, er garantert en læreplass i en lærebedrift.

For at garantien skal gjelde, har fylkestinget satt noen kriterier:

► Alle fag må være bestått, både programfag og fellesfag

► Eleven må være aktiv søker til læreplass

► Eleven må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

► Læreplassgaranti innebærer at elever som oppfyller kravene, skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

► Læreplassøkeren må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre sin læretid

På sikt skal læreplassgarantien gjelde alle fag, men foreløpig jobber vi for at den skal gjelde for: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag, samt kjøretøyfagene for det kullet som tas inn høsten 2021.

 

Hvorfor bli Læreplassgarantist?

 

Se opptak fra vårt digitale informasjonsmøte 3. desember 2020!

 

Bli Læreplassgarantist?