Om læreplassgaranti


Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 som første fylkeskommune i landet å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en lærlingeplass i en lærebedrift. For at eleven skal få denne garantien har fylkestinget vedtatt noen kriterier:

► Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag

► Eleven må være aktiv søker til læreplass

► Eleven må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

► En læreplassgaranti innebærer at elever som oppfyller kravene skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

Læreplassgarantien betyr at en elev med ungdomsrett må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre sin lærlingetid. På sikt skal læreplassgarantien gjelde for alle fag, men foreløpig jobber vi for at den skal gjelde for: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag samt kjøretøyfagene allerede fra sommeren 2021. For de resterende fagene skal tidspunktet avklares innen mai 2020.