For bedrifter


Klikk for stort bilde

Flere bransjer og fag i fylket sliter med å rekruttere fagarbeidere. Samtidig er det flere elever som tar yrkesfaglig utdanning i Nordland som hvert år ikke får seg læreplass i det faget de ønsker. Dette skaper en ubalanse i markedet og derfor er det nødvendig med tiltak. Vi i fylkeskommunen ønsker å jobbe sammen med næringslivet for å finne de gode løsningene. Derfor har vi innført Læreplassgarantister.

En Læreplassgarantist er en lærebedrift som ønsker å ta grep for å sikre rekrutteringen til sine fag, i tillegg ønsker de å ta samfunnsansvar og bidra til at ungdom får gjennomført sin utdannelse. Bedrifter som vil være Læreplassgarantister underskriver en samarbeidsavtale med fylkeskommunen der de tar ansvar og garanterer for et gitt antall lærlingeplasser årlig. Avtalen forplikter begge parter til å bidra med ulike tiltak for å sikre at elevene fra Vg2 får seg lærlingeplass og gjennomfører sin utdannelse. 

Hvis du har spørsmål eller din bedrift er interessert i å bli Læreplassgarantist, kan du ta kontakt med formidlingskoordinatoren ved din nærmeste videregående skole eller kontakte med prosjektleder Frode Vikhals Fagermo direkte. '


Klikk for stort bilde
 

Frode Vikhals Fagermo

Prosjektleder for læreplassgaranti

Adresse: Fylkeshuset, 8005 Bodø

Tlf:  75 65 00 28Mob: 920 27 376E-post: frofag@nfk.no