For elever


Dekorelement med bilde av en ung kvinnelig lærling som jobber - Klikk for stort bilde

Læreplassgarantien fratar ikke elevenes ansvar for selv å skaffe seg læreplass. Fylkeskommunen forventer at elevene selv jobber aktivt for å skaffe seg en lærlingeplass. Fylkeskommunen vil i samarbeid med bedriftene i fylket iverksette tilretteleggingstiltak for å hjelpe elevene med å finne seg læreplass.

Elevene må søke læreplass i Vigo innen 1. mars, da skal de få en lærlingeplass innen utgangen av kalenderåret.

Å være en aktiv søker betyr for eleven at de må arbeide aktivt selv med å skaffe seg en læreplass. Eleven må delta på formidlingsmesser og lignende i skolens regi.

De må søke læreplass hos flere bedrifter også bedrifter i andre kommuner enn egen hjemkommune.

I tillegg forventes det av elevene at de søker læreplasser i ulike lærefag dersom dette er mulig ut fra deres Vg2.

Dersom eleven får tilbud om en læreplass så må de takke ja til denne plassen. Takker eleven nei til et tilbud om en læreplass, eller et tilbud om å komme på intervju så vil de miste garantien. Dette betyr absolutt ikke at de ikke selv kan skaffe seg en læreplass der de ønsker det.

Som søker til læreplass må eleven kunne legge fram politiattest eller vandel dersom faget eller bransjen krever det. Du må også kunne legge frem eventuelle andre offentlige sertifikater eller attester som det stilles krav om i det aktuelle faget.


Klikk for stort bilde
 

Frode Vikhals Fagermo

Prosjektleder for læreplassgaranti

Adresse: Fylkeshuset, 8005 Bodø

Tlf:  75 65 00 28Mob: 920 27 376E-post: frofag@nfk.no