Legger bort planene om ny videregående skole

Klikk for stort bildeFylkesråd Knut Petter Torgersen (Ap)Nordland fylkeskommune får et inntektstap på 459 mill som følge av mindre overføring fra staten. Nå legger fylkesrådet bort planene om ny videregående skole i Rønvika i Bodø.

Det blir ingen ny videregående skole i Bodø med det første. Med inntektstap på 459 millioner kroner, som følge av mindre overføring fra staten til Nordland fylkeskommune, finner ikke fylkesråd for utdanning, Knut Petter Torgersen (Ap) rom for å investere i, og drifte en ny skole.

-Vi har ingen mulighet for å investere i en ny skole av en slik størrelse. Statsbudsjettet ga jo heller ikke denne gangen håp om noen bedring i inntektene, forklarer fylkesråd Torgersen.

 

Flere elever

Den lenge planlagte nye videregående skolen skulle ta opp en kommende elevtallsøkning for Bodø. Dette vil fylkesråden nå løse på annen måte.

-Vi må fortsatt øke dimensjoneringen noe for å kunne tilby utdanning til alle elevene i Bodø. Det må vi nå se i sammenheng med hvilke muligheter vi har for utviding på de to videregående skolene vi har fylkeshovedstaden, sier Torgersen.

 

Legger bort planene

Ideelt sett hadde Torgersen sett at det ble bygget en tredje skole i Rønvika. Tomt og reguleringsarbeid tilsier at man egentlig var klar for dette. Torgersen er imdlertid ikke bekymret for at det har vært brukt penger til å skaffe tomt til prosjektet.

-Tomta har en verdi ut over det vi har betalt for den, og prosessen som har vært, vil sånn sett ikke koste fylkeskommunen noe. Men nå legger vi disse planene bort, all den tid vi har en regjering som velger å fordele midlene til fylkeskommunene på en slik måte at det går mer til sentrale strøk. Statsbudsjettet ga som nevnt heller ikke denne gangen noen bedring, og vi kan ikke bruke mer enn at fylkeskommunens budsjett går i hop, avslutter fylkesråd Knut-Petter Torgersen.