Nettskolen i Nordland

webtop_NiN_2.png - Klikk for stort bilde

Nettskolen i Nordland ble vedtatt etablert i fylkestingsak 129/12 og ble satt i drift fra og med 1. august 2014.

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag. Siden starten av Den Åpne Skolen (nå Nettskolen i Nordland) i 1998 har vi utviklet tilbudet til å omfatte flere fellesfag og programfag på videregående nivå.

Se våre fagtilbud her

Eksamensrettet kurs i matematikk
Nettskolen i Nordland har i samarbeid med Nord universitet utviklet et tilpasset og eksamensrettet kurs i matematikk som leder fram mot en eller flere eksamener som privatist. Kurset er 100% nettbasert. Målgruppen er primært personer som ønsker å forbedre sin karakter for å oppfylle inntakskravet i matematikk til lærerutdanningene.

Klikk her for mer informasjon om kurset og påmelding.

Språkkurs "Norsk på nett"

Nettskolen i Nordland tilbyr et nettbasert språkkurs i norsk for minoritetsspråklige. Målgruppen for kurset er søkere til videregående opplæring for voksne, arbeidsinnvandrere og andre.

Klikk her for mer informasjon om kurset.

Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM)

DVM er et prosjekt i regi av Senter for IKT i utdanningen, der ungdomsskoleelever gis mulighet til å ta Matematikk 1T (Vg1) via et nettbasert og fleksibelt undervisningsopplegg. Nettskolen i Nordland er leverandør av DVM for ungdomsskoleelever i Nordland fylke.
 

Klikk her for mer informasjon om DVM og påmelding for skoleåret 2017/18.

 

Om Nettskolen i Nordland

Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

 

Primært er dette tilbudet tenkt å gi innbyggerne i Nordland et godt og tilpasset opplæringstilbud via internett, men personer fra andre fylkeskommuner kan også søke om å delta forutsatt ledig kapasitet. De aller fleste deltakerne er voksne med eller uten rett til videregående opplæring, men det gis også tilbud til lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT) og andre med særskilte behov. På sikt vil det også komme flere tilbud til elever med ungdomsrett.

 

Se også Nettskolen i Nordland på Facebook!

Fant du det du lette etter?