NHO stopper Samfunnskontrakten

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Da samfunnskontrakten i år skulle fornyes, nektet NHO Nordland å være med. – På vegne av ungdommene i Nordland er jeg svært skuffet. Men ungdommen skal likevel garanteres læreplass, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Samfunnskontrakten er en avtale mellom de store aktørene i nærings- og arbeidslivet; Nordland fylkeskommune, KS Nordland, NAV Nordland, LO Nordland, Fylkesmannen i Nordland, og – fram til nå – NHO Nordland. Målet er blant annet å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

-Den aller viktigste faktoren for at vi har hatt for lav gjennomføring, er mangelen på læreplasser. Derfor er det egentlig ganske dramatisk når NHO Nordland nekter å være med på denne dugnaden for å få opp gjennomføringen. Til tross for at NHO er imot, skal vi gi alle ungdommene retten til å fullføre utdanningen de har startet, argumenterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 

Læreplassgaranti

Årsaken til at NHO Nordland ikke vil være med på å forlenge samfunnskontrakten, er at de ikke stiller seg bak læreplassgarantien som et enstemmig fylkesting vedtok å gi ungdommene i Nordland.

-Bedriftene knyttet til NHO Nordland er jo en nøkkelfaktor for at ungdommene som har begynt på en yrkesfaglig utdanning, skal komme i mål og fullføre sin utdanning. Måten yrkesfagutdanningene er organisert, med noen teoretiske år i våre skoler, og en praksisrettet opplæring i bedriftene, er den aller beste måten å utdanne dyktige fagarbeidere. Men nå vil altså ikke NHO Nordland være med å garantere for at ungdommer får fullført utdanningene de starter på.

 

-Svært skuffet

Fylkesrådsleder Norvoll sier at Nordland er første fylke ut med å gi en garanti for at ungdommer som begynner et utdanningsløp, og kvalifiserer for læreplass, faktisk skal få fullføre det.

-Det er jo nokså innlysende at en læreplassgaranti er rett. Skal vi ta 2800 elever som forventningsfulle starter på sitt utdanningsløp nå i høst, og så samtidig si at, sorry – men 700 av dere får bare være med i to år, og så må dere finne på noe annet å gjøre. Dette er svært skuffende av NHO Nordland, påpeker Norvoll.

 

Garanterer gode fagarbeidere

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll slår fast at læreplassgarantien innføres.

-Alle andre partene bak Samfunnskontrakten vil jobbe for å sikre at alle som kvalifiserer for læreplass, også får det – og får fullført sin yrkesfaglige utdanning. Det er kun NHO Nordland som er imot dette. Det er skuffende og ikke heldig, men vi skal likevel sørge for å levere de aller beste fagarbeidere til Nordlands nærings- og arbeidsliv, avslutter Norvoll.