Nordland får lærlingeråd

Lærling Benedicte Marie Finneide fra Ungdommens fylkesting på talerstolen i fylkestinget - Klikk for stort bildeKokkelærling og medlem i Ungdommens fylkesråd Benedicte Marie Finneide jubler over avgjørelsen om å opprette et lærlingeråd i Nordland. Bildet er tatt under hennes tale til fylkestinget i juni. Trond-Erlend Willassen

 Fylkestinget har enstemmig vedtatt at det skal opprettes et lærlingeråd i Nordland.

- Dette er svært positivt sak som vi i Ungdommens fylkesråd (UFR) i Nordland sammen med Elevorganisasjonen og yrkesopplæringsnemda har lansert og støttet helhjertet opp om. Derfor er vi selvsagt veldig glad for at et enstemmig fylkesting vender tommelen opp, sier leder Aurora Adolfsen fra Vega.

UFR-medlem Benedicte Marie Finneide fra Mo i Rana er selv lærling, og tror opprettelsen av et lærlingeråd kan få stor betydning.

- Rådet skal videre være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning. Det skal også stimulere til økt samfunnsengasjement blant lærlinger, og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø, jubler Finneide som nå er i gang med egen læretid hos Stenneset Mat og Vin.

Nyskapningen vil få navnet Lærlingerådet i Nordland, forkortet LRN, og bestå av ni representanter. Når lærlingerådet er opprettet, skal mandat og vedtekter behandles av LRN for så å vedtas av fylkestinget.

Fylkestinget ber om at sekretariatet for Yrkesopplæringsnemda i Nordland  i samarbeid med Fylkestingets kontor tar ansvar for opprettelsen av Lærlingeråd Nordland. Dette vil skje i løpet av høsten 2019.

Fra før har Trøndelag opprettet et læringeråd, og det diskuteres også opprettelse i Vestfold, Oslo og Hordaland.

Leder i Ungdommen fylkesråd i Nordland, Aurora Adolfsen - portrettbilde - Klikk for stort bildeLeder i Ungdommen fylkesråd i Nordland, Aurora Adolfsen Trond-Erlend Willassen