Opplæringskonferansen 2017

Ulike sider ved videregående opplæring blir belyst gjennom de to hovedtemaene profesjonalitet og gjennomføring.
Nordland fylkeskommunes viktigste mål for videregående opplæring er at elevene gjennomfører opplæringa på normert tid. Arbeidet med denne målsettinga viser at gode langsiktige handlingsplaner, gjennomtenkte tiltak og systematisk oppfølging gir resultater. Konferansen skal være en arena for kunnskapsinnhenting og inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge frafall gjennom profesjonalitet i opplæringa.
 

Målgruppe:

Skoleeiere, skoleledere, lærere, rådgivere, formidlingskoordinatorer, opplæringskontorene og andre som har relevans til videregående opplæring.
 

Strømming, tilgjengelighet på nett-TV og presentasjoner

Foredragene strømmes direkte på nett-TV og vil være tilgjengelig i ettertid. På denne måten kan skolene, opplæringskontorene og andre benytte disse til egne personalmøter, fagmøter, internseminar etc.

Presentasjoner og opptak fra det enkelte innlegg legges ut på programsiden.