Program - Opplæringskonferansen 2017

Du kan se de enkelte foredrag ved å klikke på lenken i programmet.

Tirsdag 24.01.

kl. 08.30     Registrering, lett servering
kl. 10.00     Kulturelt innslag
kl. 10.15     Åpning v/fylkesutdanningssjef Øystein Johannessen

kl. 10.35     En skole hvor elevene lærer mer v/politisk rådgiver Hannah Sumeja Atic
kl. 10.50     Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen v/Sture Berg Helgesen
kl. 11.35     Pause

kl. 11.45     Lærerrollen i utvikling - Rapport og anbefaling fra ekspertgruppa v/Siw Skrøvset

kl. 13.15     Lunsj


kl. 14.15     Noen av våre ungdommer intervjues om konferansens tema v/Irmelin A. Losvik
kl. 15.00     Pause
kl. 15.15     Kan vi forklare gjennomføring – og hva er effektive intervensjoner mot frafall?​ v/Jan Merok Paulsen


Kl.16.30-17.15 Parallellsesjoner

  1. Slik kan vi hindre frafall blant unge med psykiske vansker v/Benedicte Blytt
  2. Lærebedriftens produksjon: En viktig læringsarena v/Arnfinn Rørvik
  3. Karriereveiledning – en nøkkelfaktor til riktig utdanningsvalg v/Trine Kristensen
  4. Praktiske lokale tiltak for økt gjennomføring i videregående opplæring v/Ronny Olsen

Kl. 19.00    Middag

 

Onsdag 25.01.


Kl. 0830 – 0915 Parallellsesjoner

  1. Slik kan vi hindre frafall blant unge med psykiske vansker v/Benedicte Blytt
  2. Lærebedriftens produksjon: En viktig læringsarena v/Arnfinn Rørvik
  3. Karriereveiledning – en nøkkelfaktor til riktig utdanningsvalg v/Trine Kristensen
  4. Praktiske lokale tiltak for økt gjennomføring i videregående opplæring v/Ronny Olsen

Plenum

kl. 09.45     Langsiktig arbeid nytter! Resultatutvikling innenfor videregående opplæring v/Kari Mette Aas
kl. 10.30     Læringsfremmende vurderingskultur - kompetanseutvikling gjennom MOOC v/Vegard Meland

kl. 11.15     Pause
kl. 11.30     Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial v/Jan Sivert Jøsendal
kl. 12.15     Profesjonalitet i læreryrket v/Håvard Tjora

Kl.13.00      Avslutning/lunsj

 

Det blir som dere ser 4 ulike parallellsesjoner som settes opp begge dager. Tirsdag kl.16.15-17.00 og onsdag 08.30-09.15. På denne måten kan dere velge å delta på 2 av disse.

Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere, lærere, rådgivere, formidlingskoordinatorer, opplæringskontorene og andre som har relevans til videregående opplæring.