Eksamenstyper ved oppmelding til privatisteksamen


Skrivesaker Crestock.com

Ny eksamen

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Elever som går opp til slik ny eksamen, betaler ingen avgift

 

Særskilt eksamen

En elev som får 1 i standpunktkarakter, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. Særskilt eksamen blir vanligvis holdt samtidig med utsatt og ny eksamen. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist.


Elever som går opp til slik særskilt eksamen, betaler ingen avgift


Utsatt eksamen for elever og privatister

En elev eller privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, og en elev som har gyldig forfall ved særskilt eksamen eller ny eksamen, har rett til å ta eksamen ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderingen i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Forfall til eksamen blir regna som gyldig når eleven eller privatisten er forhindra fra å stille til eksamen, når hindringa er uforutsigbar og han/hun ellers ikke kan lastes for hindringa. Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjøres på nytt.

Elever betaler ikke avgift ved utsatt eksamen

Privatister som tar utsatt eksamen, betaler ikke avgift under forutsetning av at avgift ble betalt ved opprinnelig eksamen


Privatisteksamen

- både fellesfag, yrkesfag og studieforberedende fag (tidligere kalt allmennfag)

En privatist er en kandidat som går opp til eksamen uten å være elev i faget. Privatisteksamen arrangeres normalt 2 ganger i året – i november/desember og i april/mai.

Førstegangsprivatister er de som ikke tidligere har vært vurdert som elev eller ikke tidligere har vært privatist i faget, og fag der kandidaten har karakteren 1 som elev eller privatist.
Forbedringsprivatister er kandidater som ønsker å forbedre en allerede bestått karakter som enten er oppnådd som privatist eller som elev.

Praksiskandidater som melder seg opp til teoriprøven for fag/svennebrev, er privatist og betaler eksamensavgift (men se også neste punkt).

 • Førstegangsprivatister betaler kr. 1 084 i eksamensavgift
 • Forbedringsprivatister betaler kr. 2 170 i eksamensavgift

Disse skal ikke betale avgift

 • Ungdom i målgruppa for Oppfølgingstjenesten
 • Lærling/lærekandidat med lærekontrakt som omfatter faget
 • Praksiskandidater som er med i opplæringstilbud betalt av Nordland fylkeskommune
 • Voksne med rett i opplæringstilbud betalt av Nordland fylkeskommune

Unntak:

Generell informasjon

 • Kopi av innbetalt eksamensavgift må legges ved oppmeldingsskjemaet
 • Eksamensavgifta tilbakebetales ikke dersom eksaminanden ikke møter til eksamen, eller han/hun trekker seg fra eksamen
 • Sjukdom gir heller ikke grunnlag for tilbakebetaling av avgifta
 • Kandidaten må selv kontrollere at han/hun er oppmeldt i riktig fag og fagkode
 • Elever kan ikke melde seg opp som privatist i fag de samtidig har elevstatus i
Fant du det du lette etter?