Dokumentasjon

Klikk for stort bilde

 

 

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp, normalt etter tre år på studieforberedende utdanningsprogram, tre år yrkeskompetanse, påbygging til generell studiekompetanse, samt etter fire/fem år på yrkesfaglige utdanningsprogram. (skolegang + læretid). Fag- og svennebrev blir sammen med vitnemål, gitt som dokumentasjon på bestått fagopplæring.

Kompetansebevis blir gitt som dokumentasjon der vilkårene for å få vitnemål eller fag- og svennebrev ikke er oppfylt. 

Det utstedes ikke dokumentasjon før du er ferdig med utdannelsen din. Elever og privatister finner sine resultater i iSkole. Du trenger ikke kompetansebevis for å dokumentere resultater etter privatisteksamen når du ønsker å få påført resultatene på vitnemålet ditt. Du trenger heller ikke kompetansebevis for å dokumentere at du har bestått eksamen som praksiskandidat.

Unntaket er om du har vært avgangselev ett annet fylke, og vil få påført fag på vitnemålet ditt, skal opp til fagprøve i ett annet fylke, eller skal bytte fra en skole i Nordland til en skole i annet fylke. Da trenger du kompetansebevis for å dokumentere bestått fag. Er du elev tar du kontakt med skolen for å få utstedt kompetansebevis. Er du privatist tar du kontakt med privatistkontoret i Nordland for å få utstedt kompetansebevis.

Når du er helt ferdig med utdannelsen din vil du få tilsendt vitnemål/kompetansebevis fra skolen din eller fra fylkeskommunen om du er lærling/praksiskandidat.

Trenger du dokumentasjon du på nytt, kalles dette duplikat. For enkelte utdanningsløp er det også mulig å få dokumentasjon på engelsk. For å utstede duplikat og engelsk dokumentasjon krever vi en avgift. Avgiften er pr 2020 kr 400. Du finner link til bestillingsskjema i menyen til høyre.

Normal sett vil du motta din dokumentasjon innen 3 uker etter dato for bestilling. Men, i perioden mai-juni vil det måtte påregnes noe lengre ventetid.

Du kan lese mer om de forskjellige dokumentene nedenfor.

Dokumentasjon

Vitnemål

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp. For å få vitnemål må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått. Du kan få vitnemål etter fullført og bestått studiekompetanse, yrkeskompetanse samt fag og yrkesopplæring.

 

Førstegangsvitnemål

Noen studier har en kvote for opptak av søkere med førstegangsvitnemål. Det vil si at noen søkere med førstegangsvitnemål kan få studieplass med noe lavere poengsum enn øvrige søkere fordi de ikke må konkurrere med eldre søkere som har samlet poeng i høyere utdanning.

Hvilke studier dette gjelder kan endre seg fra år til år og fra studiested til studiested. Les mer om førstegangsvitnemål på nettsidene til Samordna opptak.

Retten til førstegangsvitnemål er regulert gjennom forskrift til opplæringslova.

 

Nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

Ta kontakt med den skolen du sist var registrert som elev for utskrift av nytt vitnemål.

Privatistkontoret i Nordland skriver og sender ut kompetansebevis til privatister som ikke tidligere har vært elev i videregående skole i Nordland. Dersom du vil ha påført nye karakterer på vitnemålet må kompetansebeviset sendes/leveres til skolen i det fylke du sist var registrert som elev.

Elektronisk vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere kan du ha elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).Finn elektronisk vitnemål.

 

Duplikat av vitnemål

Vitnemål og kompetansebevis fra videregående opplæring er verdidokumenter som man skal ta vel vare på. Dersom dokumentasjonen går tapt, kan du be om å få skrevet ut ny dokumentasjon, dette kalles duplikat. Den skal være så identisk som råd er, men den skal ikke tilbakedateres. Nye dokumenter skal skrives ut av samme skole/fylke som utferdiga det opprinnelige dokumentet. Skolene/fylkeskommunen krever betaling for duplikat. Benytt skjema: Bestilling av kompetansebevis/vitnemål/fag- og svennebrev

 

Gyldig kopi av vitnemål

Om du ikke skal ha duplikat (originalvitnemålet har gått tapt), men trenger gyldig kopi, må du møte personlig opp på lokal skole med originalvitnemålet ditt.

Vitnemål på annet språk

Vitnemål oversatt til engelsk kan du bestille via skjema: Bestilling av kompetansebevis/vitnemål/fag- og svennebrev

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du gå til godkjent translatør.

Kompetansebevis

Kompetansebevis er gyldig dokumentasjon for gjennomgått opplæring/avlagt eksamen i et eller flere fag innen videregående opplæring.

Det kan utstedes kompetansebevis når du:

  • Har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning i skolen. Skolen din sender normalt ut kompetansebevis ved slutten av skoleåret.
  • Er realkompetansevurdert
  • Har fullført, men ikke bestått hele utdanningen.
  • Ønsker å dokumentere resultat etter privatisteksamen. Har du vært elev i en videregående skole i Nordland tidligere: ta kontakt med den skolen du sist var elev for utstedelse av kompetansebevis. Har du ikke vært elev i en videregående skole i Nordland før: ta kontakt med Privatistkontoret i Nordland

Duplikat

Vitnemål og kompetansebevis fra videregående opplæring er verdidokumenter som man skal ta vel vare på. Dersom dokumentasjonen går tapt, kan du be om å få skrevet ut ny dokumentasjon, dette kalles duplikat. Den skal være så identisk som råd er, men den skal ikke tilbakedateres. Nye dokumenter skal skrives ut av samme skole/fylke som utferdiga det opprinnelige dokumentet. Skolene/fylkeskommunen krever betaling for duplikat. Benytt skjema Bestilling av kompetansebevis/vitnemål/fag- og svennebrev

Gyldig kopi

Om du ikke skal ha duplikat, men trenger gyldig kopi, må du møte personlig opp på lokal skole med det originale kompetansebeviset ditt.

Kompetansebevis på annet språk

Kompetansebevis på engelsk kan du bestille her: Bestilling av kompetansebevis/vitnemål/ fag- og svennebrev.

Skal kompetansebeviset skrives ut på andre språk enn engelsk, må du gå til godkjent translatør.

Fag- og svennebrev

Når fag/svenne/kompetanseprøven er avlagt vil du få et diplom i form av et fag/svenne/kompetansebrev.

Fag- og svenne- og kompetansebrevutdeling

Vi har årlig fag- og svennebrevutdeling, flere steder i fylket. Dette er en høytidelig markering hvor alle Nordland sine nye fagarbeidere, svenner og kompetansekandidater mottar sitt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev. Utdelingen blir vanligvis avholdt i mars, enkelte arrangement er på annet tidspunkt. Det er lærlingene, lærekandidatene og praksiskandidatene som var oppe til avsluttende prøve forrige år, som blir invitert til denne utdelingen. Vi sender ut fag/svenne/kompetansebrev i posten til de som ikke deltar på utdelingen.

Om du ikke ønsker å delta på utdeling og heller ønsker ditt fag/svenne/kompetansebrev tilsendt i posten ber vi deg melde fra om dette på e-post til utd.dokumentasjon@nfk.no

Fagbrev eller svennebrev?

Det er ikke tilfeldig hvilket fag som avsluttes med fagbrev eller med svennebrev. Svennebrevene har røtter i de gamle håndverksfagene. Nyere fag som har sin opprinnelse i gamle yrker har beholdt svennebrevet. For nye fag og for tradisjonsrike fag som først i senere tid er blitt fagutdanninger, utstedes det fagbrev.

Fagbrev i "lommeformat"

Innehavere av fag-/ svennebrev kan få utstedt fagbevis i lommeformat. Lomme-fagbeviset er en mindre utgave av ditt fagbrev/svennebrev. Det er på størrelse med et bankkort, og skal være påført bilde og personlig signatur.