Bestille dokumentasjon

Klikk for stort bildeVitnemål og kompetansebevis fra videregående opplæring er verdidokumenter som man skal ta vel vare på. Dersom dokumentasjonen går tapt, kan du be om å få skrevet ut ny dokumentasjon, dette kalles duplikat. Nye dokumenter skal skrives ut av samme skole/fylke som utferdiga det opprinnelige dokumentet. For noen utdanningsprogram er det også mulig å produsere engelsk vitnemål og kompetansebevis. Skolene/fylkeskommunen krever betaling for duplikat og engelsk dokumentasjon.

Alle elever, lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater får tilsendt dokumentasjon når utdanningen er fullført. Dette gjelder også de som fullfører påbygging etter fullført fag/svennebrev.

Privatister finner sine resultater fra eksamen på iSkole. Ved oppmelding til eksamen var det mulig å registrere om du som privatist ønsket dokumentasjon etter avlagt eksamen. Har du behov for dokumentasjon, men ikke gav beskjed om dette i oppmeldingsskjema, søk med skjema nederst på siden. Hvor skal skjemaet sendes (markeres inne i skjemaet):

  • Fylkeskommunen dersom du har vært lærling eller har fag/svenne/kompetansebrev
  • Skolen hvor du sist var elev når du nå fyller kravet til vitnemål
  • Skolen hvor du avla privatisteksamen om du bare vil ha dokumentasjon på privatisteksamen

Skjema for bestilling av dokumentasjon

Satsene er (gyldig fra 15.11.2018):

Duplikat kompetansebevis/vitnemål                               400 kr

Duplikat fag/svenne/kompetansebrev                             400 kr

Oversetting til engelsk (hvor dette er mulig)                    400 kr

Attesterte kopier                                                                10 kr

Navneendring                                                                  400 kr