Duplikat


Klikk for stort bilde Crestock.com

Vitnemål og kompetansebevis fra videregående opplæring er verdidokumenter som man skal ta vel vare på. Dersom dokumentasjonen går tapt, kan du be om å få skrevet ut ny dokumentasjon, dette kalles duplikat. Den skal være så identisk som råd er, men den skal ikke tilbakedateres. Nye dokumenter skal skrives ut av samme skole/fylke som utferdiga det opprinnelige dokumentet. Skolene/fylkeskommunen krever betaling for duplikat.

 

Satsene er:
  • 400 kr for kompetansebevis
  • 400 kr for vitnemål

Søknad om duplikat