Fag-, svenne- og kompetansebrev

Når fag/svenne/kompetanseprøven er avlagt vil du få et diplom i form av et fag/svenne/kompetansebrev.

Vi har årlig fag- og svennebrevutdeling, flere steder i fylket. Dette er en høytidelig markering hvor alle Nordland sine nye fagarbeidere, svenner og kompetansekandidater mottar sitt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev. Utdelingen blir vanligvis avholdt i mars, enkelte arrangement er på annet tidspunkt. Det er lærlingene, lærekandidatene og praksiskandidatene som var oppe til avsluttende prøve forrige år, som blir invitert til denne utdelingen. Vi sender ut fag/svenne/kompetansebrev i posten til de som ikke deltar på utdelingen.

Om du ikke ønsker å delta på utdeling og heller ønsker ditt fag/svenne/kompetansebrev tilsendt i posten ber vi deg melde fra om dettepå e-post til eksamen@nfk.no 

Fagbrev eller svennebrev?

Det er ikke tilfeldig hvilket fag som avsluttes med fagbrev eller med svennebrev. Svennebrevene har røtter i de gamle håndverksfagene. Nyere fag som har sin opprinnelse i gamle yrker har beholdt svennebrevet. For nye fag og for tradisjonsrike fag som først i senere tid er blitt fagutdanninger, utstedes det fagbrev.