Fagbrev i "lommeformat"

Innehavere av fag-/ svennebrev kan få utstedt fagbevis i lommeformat. Lommefagbeviset er en mindre utgave av ditt fagbrev/svennebrev. Det er på størrelse med et bankkort, og skal være påført bilde og personlig signatur.

Skjema for bestilling av lommefagbevis