Kompetansebevis

Klikk for stort bilde

Hva er kompetansebevis?

Kompetansebevis er en offisiell dokumentasjon for gjennomgått opplæring/avlagt eksamen i et eller flere fag innen videregående opplæring. Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen.

På kompetansebeviset vil fag du har tatt i Kunnskapsløftet ved privatisteksamen i Nordland, være med. 

Hvem trenger kompetansebevis?

Alle karakterer vil vises på iSkole etter sensuren under "karakterdokumentasjon".

Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole utenfor Nordland
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve. 

Slik bestiller du kompetansebevis

Er du elev ved en offentlig videregående skole i Nordland nå, har skolen tilgang til karakterene dine som du har tatt som privatist i Nordland. Du må kontakte egen skole for informasjon om når de skriver ut kompetansebevis/vitnemål for deg.

 

Kompetansebeviset sendes vanligvis i posten i slutten av juni (vår) og medio januar (høst).