Vitnemål

Klikk for stort bilde

Få nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten.

For privatister som ikke tidligere har oppfylt krava til vitnemål, er det den fylkeskommunen der privatisten sist fikk standpunktkarakter i et fag, som skal skrive ut vitnemålet.

For privatister som ikke tidligere har fått standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag i en skole godkjent etter privatskolelova, skal den fylkeskommunen der du er bosatt skrive ut vitnemålet.

Elektronisk vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere kan du ha elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).Finn elektronisk vitnemål.

Få kopi av vitnemål

Om du ikke skal ha duplikat (originalvitnemålet har gått tapt), men trenger gyldig kopi, må du møte personlig opp på lokal skole med originalvitnemålet ditt.

Få vitnemål på annet språk

Engelsk utskrift kan du få skrevet ut på skolen eller hos fylkeskommunen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet ditt.

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du gå til godkjent translatør.