Informasjon om privatisteksamen høsten 2020

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Informasjon om eksamen for privatister høst 2020

 • Tid og sted offentliggjøres på iSkole 12.oktober.

 • Etter 12 oktober vil du få en melding til den epostadressen du oppga i oppmeldingsskjema med instruksjoner for hvordan du logger inn på iSkole.

 • Det er viktig at du leser informasjonen i oppmeldingsbrevet i fanen «brev» Kontroller at alle fag du har meldt deg opp i er registrert. Kontroller at epostadresse, telefonnummer og adresse er korrekt.

 • Klikk for stort bilde    

 • Dersom noe mangler må du straks ta kontakt med Eksamenskontoret.

 • Har du meldt deg opp, men ikke fått melding på epost innen 15 oktober må du straks ta kontakt med Eksamenskontoret.

 • Fra høst 2020 får du ikke vil bli tilbakebetalt eksamensavgift ved dokumentert fravær. Dersom du ikke møter til eksamen og leverer gyldig dokumentasjon, har du rett til utsatt eksamen i faget ved neste eksamensperiode. Du vil få tilsendt bekreftelse på denne retten som du kan benytte til å dokumentere rett til gratis eksamen neste eksamensperiode.

Du finner mye nyttig og viktig informasjon om eksamen for privatister i artikkelen "privatist"

Eksamen og covid - 19:

 

Du skal IKKE møte til eksamen hvis du:

•  Har luftveissymptomer som halsvondt, forkjølelser og hoste. Dette gjelder også om du har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

• Er bekreftet smittet av covid-19:

• Bor sammen med eller har nærkontakt med en person med bekreftet smittet av Covid-19.

Privatister som er syke under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Privatister som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett til utsatt eksamen.

Hvis du blir syk under eksamen:

Får du symptomer på luftveisinfeksjon under eksamen må du avbryte eksamen og gå

hjem så fort det lar seg gjøre. Du bør ikke ta offentlig transport ved sykdomsutbrudd!

Privatister som må avbryte eksamen på grunn av sykdom har rett til utsatt eksamen.

Du kan møte til eksamen hvis du:

• Ikke har symptomer på sykdom.

• Er blitt frisk etter å hatt luftveisinfeksjon og det er minst 1 døgn siden du hadde symptomer på sykdom.

• Bor sammen med eller har nærkontakt med en person som har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet smitte av covid-19. Får du symptomer på sykdom under eksamen skal du gå hjem!

• Har typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne).

Dette må du forholde deg til:

 • Begrens bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet der det er mulig.
 • Møt opp på oppgitt tidspunkt og følge instruksjonene på eksamensstedet for innslipp i eksamenslokalet.
 • Hold avstand til andre privatister på vei inn og ut av lokalet og under pauser.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre privatister.
 • Følg regler for god hostehygiene: Host/nys i tørkepapir eller inn i albuekroken og vask hendene!
 • Vask hendene når du kommer til eksamenslokalet, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider.

Du vil få informasjon om hvor du kan vaske hendene når du kommer til eksamensstedet.

Det vil være forsterket renhold på utsatte steder, som på toaletter, dørhåndtak, trappegelender, stoler, bordflater og andre gjenstander som berøres ofte.

Privatister som har legeerklæring på at de har økt risiko for alvorlig covid-19 sykdom og hvor eksamenssituasjonen ikke kan tilrettelegges for at den kan gjennomføres forsvarlig har rett itl utsatt eksamen. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogrupper finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1