Viktig informasjon om privatisteksamen våren 2020

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Informasjon om eksamensavvikling for privatister våren 2020

Om avmeldinger og fravær på eksamensdagen:

Frist for å melde seg av eksamen og kreve eksamensavgiften refundert var 24 april. Ta kontakt med eksamensskolen dersom du har spørsmål om avmelding. Du kan selv sjekke om du er avmeldt ved å logge inn på Iskole. Eksamensavgiften vil bli refundert i løpet av mai/juni.

Etter avmeldingsfristen 24 april er det krav om gyldig dokumentasjon for å kunne kreve eksamensavgiften refundert. Gyldig dokumentasjon kan være legeerklæring eller annen dokumentasjon som viser at du ikke kan lastes for fraværet. Privatistkontoret vurderer gyldigheten av dokumentasjonen i hver sak. Frist for å levere krav om refundering av eksamensavgiften er 3 virkedager etter eksamensdagen.

 

Informasjon til privatister.

Privatisteksamen vil stort sett avvikles som planlagt. Det vil bli nødvendig å endre tid og sted for mange eksamener. Du vil få beskjed om tid og sted for din eksamen blir endret. Endringene vil skje på kort varsel. Du kan velge å melde deg av eksamen om endringen av tid og sted ikke passer deg.

Du skal IKKE møte til eksamen hvis du:

•  Har luftveissymptomer som halsvondt, forkjølelser og hoste. Dette gjelder også om du har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

• Er bekreftet smittet av covid-19:

• Bor sammen med eller har nærkontakt med en person med bekreftet smittet av Covid-19.

Privatister som er syke under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Privatister som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett til utsatt eksamen.

Hvis du blir syk under eksamen:

Får du symptomer på luftveisinfeksjon under eksamen må du avbryte eksamen og gå

hjem så fort det lar seg gjøre. Du bør ikke ta offentlig transport ved sykdomsutbrudd!

Privatister som må avbryte eksamen på grunn av sykdom har rett til utsatt eksamen.

Du kan møte til eksamen hvis du:

• Ikke har symptomer på sykdom.

• Er blitt frisk etter å hatt luftveisinfeksjon og det er minst 1 døgn siden du hadde symptomer på sykdom.

• Bor sammen med eller har nærkontakt med en person som har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet smitte av covid-19. Får du symptomer på sykdom under eksamen skal du gå hjem!

• Har typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne).

Dette må du forholde deg til:

  • Begrens bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet der det er mulig.
  • Møt opp på oppgitt tidspunkt og følge instruksjonene på eksamensstedet for innslipp i eksamenslokalet.
  • Hold avstand til andre privatister på vei inn og ut av lokalet og under pauser.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre privatister.
  • Følg regler for god hostehygiene: Host/nys i tørkepapir eller inn i albuekroken og vask hendene!
  • Vask hendene når du kommer til eksamenslokalet, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider.

Du vil få informasjon om hvor du kan vaske hendene når du kommer til eksamensstedet.

Det vil være forsterket renhold på utsatte steder, som på toaletter, dørhåndtak, trappegelender, stoler, bordflater og andre gjenstander som berøres ofte.

Privatister som har legeerklæring på at de har økt risiko for alvorlig covid-19 sykdom og hvor eksamenssituasjonen ikke kan tilrettelegges for at den kan gjennomføres forsvarlig har rett itl utsatt eksamen. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogrupper finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Vi gjør oppmerksom på at tid og sted for eksamen kan bli endret på kort varsel. Dersom din eksamen blir flyttet eller avlyst vil du få beskjed.

Har du spørsmål? Send epost til supportprivatist@nfk.no eller ring 75651008/75650747