Elev

Klikk for stort bilde

På utdanningsdirektoratets hjemmeside finner du informasjon om eksamen i videregående skole.

Lurer du på hvor mange eksamener du må opp i? Her finner du trekkordning ved eksamen

Har du spørsmål vedrørende eksamen tar du kontakt med rådgiver på skolen du er elev ved.

Ny, utsatt og særskilt eksamen.

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller er syk på eksamen, har du rett til særskilt, ny eller utsatt eksamen. NB! karakteren IV fører ikke til rett til NUS-eksamen. Avgangselever vår 2020 som fikk IV i standpunkt og som har hatt ekstra undervisning/oppfølging av sin skole skoleåret 2020/2021 skal også benytte dette skjemaet.

Ny, utsatt og særskilt eksamen

Ny eksamen

En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.

Utsatt eksamen

En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. (Gyldig dokumentasjon må leveres innen tre dager fra eksamensdato)

Særskilt eksamen

En elev som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget.

 

Påmelding til ny, utsatt, særskilt eksamen