Elev

Klikk for stort bilde

På utdanningsdirektoratets hjemmeside finner du informasjon om eksamen i videregående skole.

Lurer du på hvor mange eksamener du må opp i? Her finner du trekkordning ved eksamen

 

Eksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Erstatte fellesfaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i

Noen elever tar etter avtale med skolen, fremmedspråk fellesfag som privatist fordi språket ikke tilbys på skolen/språket tilbys bare som privatisteksamen. Elever med en slik avtale beholder status som fulltidselev, og kan få fullført/bestått Vg1 og eventuelt Vg2, selv om fremmedspråk mangler. Dette er en særordning som utdanningsdirektoratet tillater kun for fremmedspråk fellesfag.Elever som har inngått en slik avtale kan ikke samtidig være elev i fremmedspråk som undervises ved skolen.

Avtalen skrives sammen med rådgivere/avdelingsledere på egen skole.

 

Eksamensform og oppmelding

Det er krav om både skriftlig og muntlig eksamen i fremmedspråk. Skriftlig eksamen er sentralgitt og avvikles to ganger i året. Muntlig eksamen er lokalgitt og avvikles kun på høsten (Gjelder Nordland, Troms og Finnmark, andre fylker avvikler muntlig eksamen både høst og vår). Skolen skal melde egne elever med avtale til eksamen.

Den skriftlige eksamen avvikles på egen skole, mens den muntlige avvikles via skype og administreres av Bodin videregående skole. Vær obs på at det kan være språk det ikke er mulig å skaffe sensorer til i Nordland. Dersom det ikke er mulig å skaffe sensorer i ditt språk, kan du få overført oppmeldingen til ett annet fylke om du ønsker det. Det kan hende at du må vente til påfølgende vår før du kan få avholdt eksamen i slike tilfeller. Du må betale for reise og opphold selv.

Fritak fra eksamensavgift

Elever som har særskilt språkopplæring, eller faller inn under reglene for kort botid og har inngått en avtale om å erstatte fellefaget fremmedspråk med privatisteksamen i fremmedspråk det ikke tilbys undervisning i, skal ikke betale eksamensavgift.

Fritaket gjelder kun det nivået som står i avtalen. Ønsker elever å ta privatisteksamen i flere nivåer, må de betale eksamensavgift for disse.

 

 

 

 

Har du spørsmål vedrørende eksamen tar du kontakt med rådgiver på skolen du er elev ved.