Klage på karakter/orden/adferd/eksamen

Brosjyren "Klage på karakter" er det viktig at du leser igjennom slik at du er orientert om dine rettigheter og plikter i forbindelse med klager. Orientering om retten til å klage på karakterer - omslaget av en brosjyre - Klikk for stort bildeBrosjyren - Orientering om retten til å klage på karakterer

Før du går i gang med klagearbeidet, må du ha følgende opplysninger klare:

 • Skriftlig eksamen
  - Fagkode
  - Fagnavn
 • Standpunkt eller ikke vurdert standpunkt
  - Fagkode
  - Fagnavn
  - Faglærers navn
 • Orden og/eller atferd
  - Kontaktlærers navn
 • Formelle feil ved ikke-skriftlige eksamen (muntlig, muntlig/praktisk eller praktisk eksamen)
  - Fagkode
  - Fagnavn
  - Faglærer/sensors navn

 

Klage på eksamen og sluttvurdering

Skal du klage på eksamen eller sluttvurdering, skal du benytte skjemaet "Klage på eksamen og sluttvurdering". Skjemaet dekker klage på:

 • Standpunktkarakter
 • Ikke vurdert standpunkt
 • Orden
 • Atferd
 • Formelle feil på ikke-skriftlige eksamen (muntlig-praktisk eller praktisk eksamen)
 • Skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet sier at når man klager på standpunktkarakter, kan man ikke bruke mangelunderveisvurdering som argument i en klagesak. Klage på manglende underveisvurdering må tas opp direkte med skolen med en gang dette skjer. Det ikke noe klageinstansen kan se på eller ta stilling til. Likeledes er det ikke anledning til å regne gjennomsnitt av vurderingen som er gjort i løpet av skoleåret. En standpunktkarakter settes ut fra lærerens profesjonelle skjønn ut fra kompetansemålene i læreplanens hovedområder.