Klage på karakter/orden/adferd/eksamen

Brosjyren "Klage på karakter" er det viktig at du leser igjennom slik at du er orientert om dine rettigheter og plikter i forbindelse med klager. Orientering om retten til å klage på karakterer - omslaget av en brosjyre - Klikk for stort bildeBrosjyren - Orientering om retten til å klage på karakterer

Før du går i gang med klagearbeidet, må du ha følgende opplysninger klare:

 • Skriftlig eksamen
  - Fagkode
  - Fagnavn
 • Standpunkt eller ikke vurdert standpunkt
  - Fagkode
  - Fagnavn
  - Faglærers navn
 • Orden og/eller atferd
  - Kontaktlærers navn
 • Formelle feil ved ikke-skriftlige eksamen (muntlig, muntlig/praktisk eller praktisk eksamen)
  - Fagkode
  - Fagnavn
  - Faglærer/sensors navn

Begrunnelse for vurdering

Vurderer du å klage på enten:

 • Standpunktkarakter
 • Ikke vurdert standpunkt
 • Orden
 • Atferd
 • Formelle feil på ikke-skriftlig eksamen (muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen)

ønsker vi at du ber om begrunnelse for de vurderingen som er gjort før du leverer en formell klage. Det kan være at du ved å få en begrunnelse, er tilfreds med svaret og ser at det ikke er nødvendig å klage. Når du ber om begrunnelse, skal du benytte skjema "Begrunnelse for karakter"

Fylkeskommunen kan ikke pålegge deg å be om begrunnelse før du klager, men vi mener at du ved å gjøre det, får raskere svar på bakgrunnen for karaktersettingen/formelle feil ved ikke-skriftlige eksamener, og du får et bredere grunnlag for å vurdere om du skal klage.

Klage på eksamen og sluttvurdering

Skal du klage på eksamen eller sluttvurdering, skal du benytte skjemaet "Klage på eksamen og sluttvurdering". Skjemaet dekker klage på:

 • Standpunktkarakter
 • Ikke vurdert standpunkt
 • Orden
 • Atferd
 • Formelle feil på ikke-skriftlige eksamen (muntlig-praktisk eller praktisk eksamen)
 • Skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet sier at når man klager på standpunktkarakter, kan man ikke bruke mangelunderveisvurdering som argument i en klagesak. Klage på manglende underveisvurdering må tas opp direkte med skolen med en gang dette skjer. Det ikke noe klageinstansen kan se på eller ta stilling til. Likeledes er det ikke anledning til å regne gjennomsnitt av vurderingen som er gjort i løpet av skoleåret. En standpunktkarakter settes ut fra lærerens profesjonelle skjønn ut fra kompetansemålene i læreplanens hovedområder.