Videregående skoler - kontakt eksamen

Videregående skoler - kontakt eksamen
Skole Epost eksamen Telefon
Andøy videregående skole eksamen.andoy@nfk.no 76115620
Aust-Lofoten videregående skole eksamen.austlofoten@nfk.no 75655000
Bodin videregående skole bodin-eksamen@nfk.no 75651000
Bodø videregående skole bod-eksamen@nfk.no 75651500
Brønnøysund videregående skole eksamen.bronnoysund@vgs.nfk.no 75011500
Fauske videregående skole eksamen.fauske@nfk.no 75652000
Hadsel videregående skole eksamen.hadsel@nfk.no 75655800
Knut Hamsun videregående skole / joarkkaskåvllå eksamen.hamsun@vgs.nfk.no 75652200
Kristen videregående skole i Nordland post@kvn.no 75066000
Mellomåsen skolesenter nlsh-post@vgs.nfk.no 75501992
Meløy videregående skole eksamen.meloy@nfk.no 75652500
Mosjøen videregående skole eksamen.mosjoen@nfk.no 75654000
Narvik videregående skole eksamen.narvik@nfk.no 75656500
Nettskolen i Nordland eksamen.nettskolen@nfk.no 75650000
Nordland Kunst- og filmfagskole post.nkfs@nfk.no 76066360
Polarsirkelen videregående skole eksamen.polarsirkelen@vgs.nfk.no 75199999
Saltdal videregående skole eksamen.saltdal@vgs.nfk.no 75652300
Sandnessjøen videregående skole eksamen.sandnessjoen@nfk.no 75653300
Sortland videregående skole eksamen.sortland@vgs.nfk.no 75655500
Vest-Lofoten videregående skole eksamen.vest-lofoten@vgs.nfk.no 75654500