Eksamenstyper ved oppmelding til eksamen

Klikk for stort bilde Crestock.com

Ny eksamen

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Elever som går opp til slik ny eksamen, betaler ingen avgift

Særskilt eksamen

En elev som får 1 i standpunktkarakter, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. Særskilt eksamen blir vanligvis holdt samtidig med utsatt og ny eksamen. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist.
Elever som går opp til slik særskilt eksamen, betaler ingen avgift.

Utsatt eksamen for elever og privatister

En elev eller privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, og en elev som har gyldig forfall ved særskilt eksamen eller ny eksamen, har rett til å ta eksamen ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderingen i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Forfall til eksamen blir regna som gyldig når eleven eller privatisten er forhindra fra å stille til eksamen, når hindringa er uforutsigbar og han/hun ellers ikke kan lastes for hindringa. Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjøres på nytt.

Elever betaler ikke avgift ved utsatt eksamen.

Privatister som tar utsatt eksamen, betaler ikke avgift under forutsetning av at avgift ble betalt ved opprinnelig eksamen.

Privatisteksamen

En privatist er en kandidat som går opp til eksamen uten å være elev i faget. Privatisteksamen arrangeres normalt 2 ganger i året – i november/desember og i april/mai.

Førstegangsprivatister er de som ikke tidligere har vært vurdert som elev eller ikke tidligere har vært privatist i faget, og fag der kandidaten har karakteren 1 som elev eller privatist.
Forbedringsprivatister er kandidater som ønsker å forbedre en allerede bestått karakter som enten er oppnådd som privatist eller som elev.

Praksiskandidater som melder seg opp til teoriprøven for fag/svennebrev, er privatist og betaler eksamensavgift.