Hvilke karakterer kan du forbedre?

Klikk for stort bilde

Du får vitnemål når du har fullført og bestått alle fag som inngår i et godkjent opplæringsløp. Kontakt skolen hvor du sist var elev for utstedelse av vitnemål.

I noen fag der du fikk én standpunktkarakter som elev, kreves flere privatisteksamener for å erstatte standpunktkarakteren. For eksempel gjelder dette for engelsk og fremmedspråk som fellesfag og høyeste nivå for programfagene innen realfag: