Krav til oppmelding i fag i videregående opplæring

  • Du kan melde deg opp til privatisteksamen i alle fag på videregående nivå to ganger i året. Du skal være bosatt eller følge opplæring i Nordland for å melde deg til eksamen i Nordland.
  • Oppmeldingen er ikke gyldig før eksamensavgiften er betalt.
  • Du kan ikke melde deg til privatisteksamen i fag du har som elev på oppmeldingstidspunktet.
  • Er du elev i videregående skole, risikerer du eksamenskollisjon med fag du kan trekkes ut til eksamen i som elev. Som elev har du plik til å møte på eleveksamen.
  • Det er ikke tillatt å melde seg til eksamen i samme fag flere steder i samme semester. 
  • Dersom du melder deg til eksamen i ulike fag i flere fylker, risikerer du eksamenskollisjon. Eksamensdatoer koordineres ikke mellom fylker.
  • Eksamensavgifta tilbakebetales ikke dersom du ikke møter til eksamen, eller trekker deg fra eksamen
  • Sjukdom gir heller ikke grunnlag for tilbakebetaling av avgiften
  • Du må selv kontrollere at du er oppmeldt i riktig fag og fagkode