Om betaling for privatisteksamen

Etter pålogging (via ID-portalen), godkjenning personvernerklæring og registrering av fag i oppmeldingsskjema kommer man til betalingsløsningen som skal brukes.

Tilgjengelige betalingsmåter i løsningen:

Klikk for stort bilde

  

Eksamensavgift

Hvem skal betale?

Førstegangsprivatist - Faget(ene) er nye, du har ikke bestått faget(ene) verken som elev eller privatist tidligere.
Forbedringsprivatist - Du har bestått faget(ene) tidligere med karakter 2 eller bedre.

Alle privatister skal i utgangspunktet betale avgift, dette gjelder også:

Praksiskandidater som melder seg opp til teorieksamen for fag/svenneprøve uten å ha deltatt i opplæring i regi av Nordlands fylkeskommune.

Elev/lærling/lærekandidat som tar fag som privatist i tillegg til det ordinære opplæringstilbudet de er tatt inn på.

Elev/lærling/lærekandidat som ønsker å forbedre resultat har oppnådd som elev eller ved tidligere tidligere privatisteksamen.

Elev/lærling/lærekandidat som har hatt et undervisningstilbud i faget som elev, men har ikke fått vurdering i faget (IV)

Elev/lærling/lærekandiat som ikke benyttet retten til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt.(Normalt påfølgende høst)

Hvem skal ikke betale?

 

  • Praksiskandidater som er tatt inn til opplæringstilbud betalt av fylkeskommunen, når opplæringa er retta mot den aktuelle teorieksamen.
  • Voksne elever eller privatister med dokumentert rett til voksenopplæringstilbud betalt av fylkeskommunen, jfr. opplæringslova §4A-3
  • Lærling/lærekandidat som skal avlegge skriflig teorieksamen i elektriker-/energimontør-/heisoperatør-/signalmontør-/telekommunikasjons-/dataelektroniker-/automatiker-/anleggsmaskinmekaniker- eller børsemakerfaget.
  • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge teorieksamen.
  • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge privatisteksamen i fellesfag.
  • Elev/lærling/lærekandidat som går opp til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt. (Normalt påfølgende høst)
  • Privatist som går opp til utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt.
  • Ungdommer som blir fulgt opp av oppfølgingstjenesten.

Privatisten må dokumentere rett til gratis eksamen. Gyldig dokumentasjon kan være bekreftelse fra OT-koordinator om du er under oppfølging av oppfølgingstjenesten, bekreftelse fra skolen dersom du har avtale om å ta privatisteksamen i fag skolen ikke tilbyr undervisning i, lærekontrakten din, mm.

Hva koster det?

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Prisene er oppgitt for 2021.

- Nytt eller ikke bestått fag: 1186 kroner
- Forbedring av bestått fag: 2373 kroner