Om betaling for privatisteksamen

Etter pålogging (via ID-portalen), godkjenning personvernerklæring og registrering av fag i oppmeldingsskjema kommer man til betalingsløsningen som skal brukes.

Tilgjengelige betalingsmåter i løsningen:

Klikk for stort bilde

  

Eksamensavgift

Hvem skal betale?

Førstegangsprivatist
Forbedringsprivatist

Praksiskandidater som melder seg opp til teorieksamen for fag/svenneprøve uten å ha deltatt i opplæring i regi av Nordlands fylkeskommune

Elev/lærling/lærekandidat som:

  • Tar fag som privatist i tillegg til det ordinære opplæringstilbudet de er tatt inn på.
  • Ønsker å forbedre resultat har oppnådd som elev eller ved tidligere tidligere privatisteksamen.
  • Har hatt et undervisningstilbud i faget som elev, men har ikke fått vurdering i faget (IV)
  • Ikke benyttet retten til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt.(Normalt påfølgende høst)
Hvem skal ikke betale?
  • Praksiskandidater som er tatt inn til opplæringstilbud betalt av fylkeskommunen, når opplæringa er retta mot den aktuelle teorieksamen.
  • Voksne elever eller privatister med dokumentert rett til voksenopplæringstilbus betalt av fylkeskommunen, jfr. opplæringslova §4A-3
  • Lærling/lærekandidat som skal avlegge skriflig teorieksamen i elektriker-/energimontør-/heisoperatør-/signalmontør-/telekommunikasjons-/dataelektroniker-/automatiker-/anleggsmaskinmekaniker- eller børsemakerfaget.
  • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge teorieksamen.
  • Lærling som tar Vg1 og/eller Vg2 i bedrift og skal avlegge privatisteksamen i fellesfag.
  • Elev/lærling/lærekandidat som går opp til ny, særskilt eller utsatt eksamen ved første fastsatte tidspunkt. (Normalt påfølgende høst)
Hva koster det?

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Prisene er oppgitt for 2020.

- Nytt eller ikke bestått fag: 1150 kroner
- Forbedring av bestått fag: 2302 kroner