Informasjon om oppmelding til fag/svenneprøve

Klikk for stort bilde Crestock.com Det er mulig å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretida. Fylkeskommunen avgjør om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennes.

Meld deg som praksiskandidat til fagprøve- /svenneprøve når:
· Du har bestått sentralgitt skriftlig eksamen
· Du mener at praksiskravet er oppfylt
· Prøveavgiften er betalt.

Kostnader

Praksiskandidater som gjennomfører fag- /svenneprøve, må selv bære kostnader for prøven. Fylkeskommunen dekker kostnadene for prøvenemnda.


Hvordan behandles oppmeldingen?

Oppmeldingen registreres og behandles ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Godkjent oppmelding blir videresendt til prøvenemnda for faget. Kandidaten får kopi av brev til prøvenemnda slik at det kan gjøres avtaler om prøvetidspunkt m.v. Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til kandidaten. Det vil i brevet gå fram hva som mangler for at oppmeldingen skal kunne godkjennes.
 

Innhold og omfang av fag- og svenneprøve

  • Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av fag- /svenneprøven.
  • Fag- /svenneprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen VG3/opplæring i bedrift.
  • Bestemmelser om sluttvurdering finnes i læreplanen for det enkelte fag samt i forskrift til Opplæringsloven. § 3-57
  • Fag- /svenneprøver vurderes etter følgende karakterskala: Bestått meget godt, bestått og ikke bestått.
  • Det er klageadgang på resultatet ikke bestått.
  • Praksiskandidater som får vurdering ikke bestått, kan tidligst melde seg opp 6 måneder etter prøven som ble vurdert til ikke bestått.

Søknad om særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøve (PDF, 51 kB)