Informasjon om teorieksamen praksiskandidat

Klikk for stort bildeDen teoretiske eksamenen er en sentralgitt skriftlig eksamen på 5 timer, og den arrangeres to ganger per år (som regel første uka i desember og første uka i juni). De som ønsker å avlegge eksamen, må melde seg opp som privatist innen 15.september eller 1.februar.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamenen skal prøve i hvilken grad du som praksiskandidaten har nådd kompetansemålene som er fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som du tar sikte på å ta fag- eller sveineprøve i. Den skal også prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for lærefaget. Eksamen skal vere bestått før du melder deg til fag- eller svenneprøve.

Praksiskandidater er fritatt fra kravet om opplæring og karakter i fellesfag for å få fag- eller svennebrev.

Du finner fagets læreplan på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet. Se på 'Yrkesfaglige utdanningsprogram' og klikk deg fram til det Vg3-faget du skal avlegge eksamen i.

På hjemmesida til Utdanningsdirektoratet kan du også finne tidligere gitte eksamensoppgaver. Det kan være lurt å prøve å løse slike oppgaver som en forberedelse til egen eksamen. Vi anbefaler at du også leser Veiledning til sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

Ekstra krav i enkelte fag

For disse fagene:
Automatiseringsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Dataeletronikerfaget
Børsemakerfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Heismontørfaget
Signalmontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget

er det i læreplanene et krav om ytterligere en egen teoriprøve både for elever/lærlinger og for praksiskandidater ( de såkalte avviksfagene). Denne eksamenen omtales ofte som eksamen i restteorien. Praksiskandidatene må melde seg opp som privatist også til denne eksamen, se fagkodeliste (DOC, 20 kB).

Utdanningsdirektoratet har publisert en grei (og ikke så lang) gjennomgang av regelverket som vi anbefaler deg å lese!

Oppmelding til eksamen

Fant du det du lette etter?