Fritak

Klikk for stort bilde

Hvem har rett til fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål, skriftlig?

 • Dersom du har vitnemål/kompetansebevis fra grunnskolen/videregående skole som viser at du har hatt fritak tidligere, trenger du ikke melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål. Dokumentasjon sendes til skolen som skal utstede vitnemål/kompetansebevis.
 • Dersom du har bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge, trenger du ikke melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål. Bostedsattesten sendes til skolen som skal utstede vitnemål/kompetansebevis.
 • Dersom du ikke har vedtak om fritak fra tidligere og skal ta eksamen i norsk, må du henvende deg til den skolen eller fylkeskommunen som skal utstede vitnemålet ditt.
  Jjf. Forskrift til opplæringslova § 3-22:
  Berre den skolen eller fylkeskommunen som kan skrive ut vitnemål for den det gjeld, jf. § 3-42, kan gjere enkeltvedtak om fritak frå vurdering i skriftleg sidemål etter denne paragrafen:
  • For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.
  • For privatister som ikke tidligere har oppfylt krava til vitnemål, er det den skolen der  (delegert fra fylkeskommunen) privatisten sist fikk standpunktkarakter i et fag, som skal skrive ut vitnemålet og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.
  • Privatister som ikke tidligere har fått standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag i en skole godkjent etter privatskolelova, skal den skolen (delegert fra fylkeskommunen) der vedkommende er bosatt, skrive ut vitnemålet og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.

Merk at innvilget fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Hvem har rett til fritak i kroppsøving?

Elever som ikke kan følge opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringa eleven får, ikke kan vurderes med karakter.

Privatister kan søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Det er ikke mulig å tilrettelegge slik at eksamen ikke inneholder en praktisk del.

Fritak fra kroppsøvingsfaget for privatister innvilges bare når det er dokumentert og begrunnet fra sakkyndig instans at enhver tilrettelegging av den praktiske delen ikke er mulig, og at enhver praktisk øvelse vil være skadelig for privatisten.