Lærestoff

Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Alle kompetansemål i læreplanen kan prøves til eksamen, inkludert eventuelle fordypningsemner. 

Fag med felles eksamensoppgaver for hele landet (sentralt gitt eksamen)

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen)

Du er selv ansvarlig for å skaffe seg deg lærestoff. Eksamenskontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller forlagenes hjemmesider for mer informasjon.

Lærestoff for en del fag finnes gratis tilgjengelig på hjemmesidene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). 

Leseliste

Før eksamen bør privatister i norsk og/eller engelsk levere leseliste til eksamensskolen.

Leselisten bør inneholde tekster og eventuelt fordypingsemne privatisten har valg ut fra læreplanen.

For andre fag med valgfrihet i læreplanen, som for eksempel religion og etikk (valg av religion, valg av filosofer), kan også emneliste leveres.

Alle leselister/emnelister må være levert til eksamensskolen senest 3 uker før eksamen. Leseliste/emneliste kan være en fordel for privatisten under eksamen. Privatister som ikke leverer leseliste, kan likevel ikke nektes å gå opp til eksamen.

For Geofag 1 kreves innsendelse av forskningsoppgave 3 uker før eksamen. Krav til forskningsoppgaven finnes på nfk.no, ta eksamen, privatist.