Lærestoff

Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Alle kompetansemål i læreplanen kan prøves til eksamen, inkludert eventuelle fordypningsemner. 

Fag med felles eksamensoppgaver for hele landet (sentralt gitt eksamen)

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen)

Privatisten er selv ansvarlig for å skaffe seg deg lærestoff. Eksamenskontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller forlagenes hjemmesider for mer informasjon.

Lærestoff for en del fag finnes gratis tilgjengelig på hjemmesidene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). 

Leseliste

På eksamensdagen bør privatister levere leselister i disse fagene:

Norsk, engelsk, internasjonal  engelsk, samfunnsfaglig engelsk og fremmedspråk

Leselisten er informasjon til sensorene om egenvalgte tekster, læremidler og kilder, samt eventuelt fordypingsemne privatisten har valg ut fra læreplanen. Det er ikke ett krav å levere slik liste, du kan gå opp til eksamen uten å informere sensorene om tekster, læremidler, kilder og fordypning på forhånd.

For Geofag 1 kreves innsendelse av forskningsoppgave. Frist for innlevering av oppgaven er 1 april for våren og 1 oktober for høsten. Krav til forskningsoppgaven finnes på nfk.no, ta eksamen, privatist.

I fag med valgbare fordypninger som for eksempel idrettsgren og musikkinstrument skal privatisten informerer knutepunktskolen om valgt fordypning innen 1 april for våren og 1 oktober for høsten.