Orientering om privatisteksamen i M, MP og P eksamen

Klikk for stort bilde

På eksamen skal du få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av fagets læreplan som mulig. Dette betyr at du må være forberedt på å kunne snakke om ulike temaer i løpet av en halvtime, og du vil ofte tjene på å trekke inn relevante kunnskaper fra flere deler av læreplanen når du skal besvare et spørsmål. Noen kandidater synes det blir stressende med flere temaer på kort tid, så det er viktig at du er forberedt på dette.

Det er fagets læreplan som bestemmer eksamensform. På iSkole vil du se hvilke eksamener du er oppmeldt i, og der står fagets eksamensform.

De ulike eksamenstypene har forskjellig tidsrammer:

  • Muntlig eksamen – inntil 30 minutter
  • Muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter
  • Praktisk eksamen – inntil 5 timer

Vær klar over at regelverket for gjennomføring av eksamen kan være forskjellig for elever og privatister for eksempel når det gjelder forberedelsestid.

Dersom en skole av ulike grunner må avvike fra disse generelle retningslinjene for privatister i Nordland, forutsetter vi at du får informasjon fra skolen om dette på forhånd.

MUNTLIG EKSAMEN

Mange fellesfag og programfag på studiespesialisering har muntlig eksamen. Som privatist får du 30 minutter forberedelsestid før eksamen. Du kan gjøre notater i forberedelsen som du får ta med deg inn. Eventuelle hjelpemidler (slik som korte tekster, tabeller, illustrasjon) vil bli delt ut av eksaminator, eller du vil få beskjed på forhånd om det er noe du skal ta med deg. Sensorene kan gi deg i oppgave å tenke over ett av temaene, eller flere temaer. Du vil også bli spurt om andre ting fra læreplanen i løpet av den etterfølgende eksaminasjonen.

Skal du opp i muntlig i tysk, fransk eller spansk, kan det være en lytteprøve som du får høre på i forberedelsen. Du kan få bruke ordbok.

Skal du ha muntlig i andre fremmedspråk – det er som oftest morsmål – har vi ikke lytteprøve. Fra og med høsten 2016 er det 30 minutter forberedelse på eksamen. De fleste slike muntligeksamener skjer i et studio der du snakker med eksaminator og sensor på lyd/bilde-overføring.

MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I NATURFAG OG REALFAG

I naturfag og realfag slik som biologi, kjemi og fysikk med flere, er det egene retningslinjer for eksamen:

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag og realfag for elever og privatister

MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN

Også andre fag kan ha muntlig-praktisk som eksamensform. Dette gjelder mange fag på Idrettsfag, på Musikk, dans og drama samt en del samfunnsfaglige og økonomiske programfag på studieforberedende. Dersom du tar et yrkesfaglig Vg1som privatist, skal du dessuten ha en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen.  Som privatist får du 45 minutter forberedelsestid før eksamen. Du kan gjøre notater i forberedelsen som du får ta med deg inn. Eventuelle hjelpemidler (slik som korte tekster,tabeller, illustrasjon) vil bli delt ut av eksaminator, eller du vil få beskjed på forhånd om det er noe du skal ta med deg. Sensorene kan gi deg i oppgave å tenke over ett av temaene, eller flere temaer. Du vil også bli spurt om andre ting fra læreplanen i løpet av den etterfølgende eksaminasjonen. Eksamen skal inneholde både et praktisk element og en muntlig del.

Retningslinjer tverrfaglig praktisk eksamen og praktisk eksamen

MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING

Eksamen vil omfatte utprøving av en eller to idrettsaktiviteter (ev. dans) og ulike ferdigheter, samt noe muntlig høring om for eksempel trening og livsstil, om friluftsliv og om regelverk i idrettsaktiviteten.

PRAKTISK EKSAMEN

På yrkesfaglig Vg2 har privatister (og elever) en tverrfaglig praktisk eksamen med ei tidsramme på 5 timer. Vi anbefaler privatister å ta kontakt med skolen for å få mer informasjon om eksamen i sitt fagområde siden det kan være store ulikheter mellom fag.

TRENGER DU MER INFORMASON?

… så må du ta kontakt med den skolen der du skal avlegge eksamen.

Regelverket for eksamen finner du på i Forskrift til opplæringslova på nettstedet Lovdata i § 3-25 til § 3-37. De to viktigste paragrafene i denne sammenheng er § 3-25 om generelle regler og § 3-30 om lokalgitt eksamen.

Og til slutt: Les vurderingsrettleiingene før eksamen!

Fant du det du lette etter?