Privatisteksamen i fremmedspråk det ikke gis undervisning i Nordland

På studieforberedende utdanningsprogram er fremmedspråk et obligatorisk fag. Elever fra språklige minoriteter kan i stedet for å ha opplæring i fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) ta privatisteksamen i noen alternative morsmål.

Som privatist i fremmedspråk må du ta både skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen kan avholdes både høst og vår. Muntlig eksamen avholdes i hovedsak på høsten.

Oversikt over hvilke språk du kan avholde eksamen i, finner du på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Muntlig eksamen kan foregå via skype mot sensorer. Ta kontakt med skolen du melder deg opp på for mer informasjon om eksamen. For språk hvor vi ikke har muntligsensorer, vil eksamen avholdes i ett annet fylke.

Privatister må selv dekke reise til eksamensstedet.