Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen

Pc er eksamensmateriell som kandidaten selv må medbringe. Elever skal benytte sin skole-pc ved eksamen.

Vi anbefaler alle å benytte medbrakt datamaskin der det er tillatt (ikke del 1 ved todelt eksamen og ved eksamen i brønnteknikk)

  • På todelt eksamen er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt under del 1 
  • For andre fag og på del 2 på todelt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. 
  • Vi anbefaler alle å benytte medbrakt datamaskin der det er tillatt. All programvare du skal bruke må ligge lokalt lagret på din maskin.
  • Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.
  • I matematikk er det obligatorisk bruk av digitale verktøy på datamaskin i del 2.
  • Åpent internett i noen fag

 Se oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (udir.no).

Liste over lokalgitte skriftlige fag med spesielle krav til hjelpemidler

Digitale nettressurser

Enkelte digitale nettressurser er tillat ved eksamen i Nordland. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse nettstedene  og i tillegg tar med andre nødvendige hjelpemidler. 

Dersom de åpne nettstedene har lenker til andre nettsteder eller videoer fra for eksempel Vimeo og YouTube, vil du ikke få tilgang til disse under eksamen.

Du kan ikke benytte digitale ressurser som kan forstyrre andre i eksamenslokalet.

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og eksamensskolen kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. 

Åpne nettsteder du kan bruke

Nettliste