Vurderingsrettledninger for privatister

Klikk for stort bilde

Når du går opp til eksamen som privatist, er du sjøl ansvarlig for å skaffe deg informasjon om fagets læreplaner og om hva som kreves for å oppnå ulike karakterer i faget. Læreplanene for alle fag i Kunnskapsløftet finner du samla på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Det skal vere tilgjengeleg for privatistar kva som er måla for opplæringa og kva som blir lagt vekt på i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (Forskrift § 3-10). Du finner informasjon om slike vurderingsrettleiinger videre i artikkelen.

Veiledningene for sensorer handler om tidligere gitte eksamener, så du vil finne mest nyttig  hjelp i veildningene for vurdering. Når det gjelder informasjon om vurdering av skriftlige sentralgitte eksamener så vil du finne veiledninger for sensor og vurdering for faga på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet.

Vurderings- veiledning for lokalgitt skriftlig eksamen finnes på hjemmea til Vigo IKS.

Veiledning til sentralt gitt eksamen i yrkesfag: For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer (teoriprøve før fagprøven)

For privatister er det alltid nyttig å se på tidligere gitte eksamensoppgaver for å være godt forberedt til en eksamen (følg liken vider for å komme til eksampler på lokalgitt skriftlig eksamen).

Vurderingsrettleiinger for lokalgitte eksamener:  muntlig, muntlig-praktisk og praktiske eksamener.

Det er mange ulike fag med helt forskjellige mål i læreplanen slik at det er vanskelig å lage felles retningslinjer. Det er læreplanen i faget som styrer hvordan vurderinga skjer. Men de følgende rettledningene kan allikevel være til hjelp for privatisten når det gjelder å forstå hva som sensorene legger vekt på når eksamenskarakter fastsettes:

Kriterier for vurdering for:

 

Rammeverk:

Muntlig praktisk eksamen - Realfag