Fravær på eksamensdagen

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

  • Det blir registrert udokumentert fravær
  • Fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis
  • Privatistavgiften blir ikke refundert
  • Elev mister standpunktvurderingen i faget om fraværet er udokumentert
  • På eksamensdagen må du melde fra til skolen om du har gyldig fravær
  • Dokumentasjon for gyldig fravær må sendes eksamensskolen innen tre -3-virkedager etter eksamensdatoen

Har du dokumentasjon på fraværet?

Dokumentert fravær på eksamensdagen gir rett til utsatt eksamen i neste eksamensperiode. Sykdom/hindringer før eksamen eller om du av ulike årsaker ikke har hatt mulighet til å forberede deg tilstrekkelig til eksamen, gir ikke rett til utsatt eksamen.

  • Du må dokumentere at du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen (dato) og at hindringen var uforutsigbar. Dokumentasjon kan være legeattest eller lignende.
  • Du vil få privatistavgiften tilbake
  • Send pr post eller lever, personopplysninger, fødselsnummer, fagkode og eksamensdato vedlagt dokumentasjonen og krav om tilbakebetaling innen tre -3-virkedager etter eksamensdatoen til eksamenskontoret ved skolen hvor eksamen skulle avvikles.
  • Du får bekreftelse på at dokumentasjonen er mottatt innen tre uker