Tilrettelegg eksamen

 

Klikk for stort bilde Crestock.com

Søknadsperiode elev og voksen:

høsteksamen 01.09-15.10
våreksamen 01.01-15.03
NUS 20.08-05.09

Søknadsperiode privatister:

høsteksamen 01.09-01.10
våreksamen 01.01.-01.03

 

 

Dersom det oppstår behov for å tilrettelegge etter søknadsfristen må den sakkyndige uttalelsen dokumentere at behovet er oppstått etter fristen.

Eksempel på søknad ved akutte behov kan være gipset arm grunnet benbrudd.

Reglene for særskilt tilrettelegging er forskjellige for elever og privatister.

 

Privatister

Privatister søker på digitalt skjema for privatister. Vi anbefaler at vedlegg med sensitive opplysninger sendes i posten. Papirene skal da sendes til den skolen du i skjemaet oppgav som din privatistskole.

Søknadsskjema og informasjon om tilrettelegging av eksamen for privatister

 

Elever og voksne (voksne med voksenrett)

Elever og voksne søker på digitalt skjema NFK056.

Digitalt søknadskjema tilrettelegging eksamen elev og voksen, første gangs registrering

 

Logg innMin side (til høyre på siden) i Søknadssenteret for å fortsette på tidligere påbegynt søknadsskjema.

Obs! Enkelte kan oppleve problemer med innloggingen hvis telefonnummer er registrert med 0047 foran. Dette kan endres på www.norge.no -> Oppdater kontaktinformasjon.

 

E-postadresse til skolene: