Viktige datoer

Det er to eksamensperioder i året.

På våren er perioden fra og med april til og med juni. Oppmeldingsfrist er 01. februar.

På høsten er perioden fra og med november til og med desember. Oppmeldingsfrist er 15. September.

Nedenfor finner du nyttig informasjon om andre datoer og frister

 

Viktige datoer

Det er to eksamensperioder i året.
På våren er perioden fra og med april til og med juni. På høsten er perioden fra og med november til og med desember
Eksamensdatoer

Datoer for sentralgitt skriftlig eksamen finner du på utdanningsdirektoratets hjemmeside

Datoer for lokalgitt skriftig eksamen finner du på Vigo-IKS hjemmeside

Datoer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen settes etter fristen for oppmelding. Det arrangeres muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen alle virkedager i hele eksamensperioden, også på kveldstid.

Dato, klokkeslett og sted opplyses i iSkole.
Har du ikke fått tilsendt passord for pålogging til iSkole, kontakt skolen hvor du har meldt deg opp.

Eksamensdatoer samordnes ikke på tvers av fylker. Melder du deg til skriftlig eksamen i et fylke og til muntlig eksamen i et annet, risikerer du at eksamensdatoene kolliderer.

Sensur

Det er fastsatt felles frister for skriftlig sensur både vår og høst.

Sensurfrist etter høsteksamen er normalt i den første uken i januar.

Sensurfrist etter våreksamen er normalt nest siste uke i juni.

Nøyaktig dato finner du på Udir.no

Har du vært oppe til muntlig, praktisk, eller muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen.

For å se karakteren din må du logge deg inn på Iskole.

 

Klagefrister

Karakterskalaen går fra 1 til 6, der karakter 1 er ikke bestått.

Dersom du ønsker å klage på sensuren må du registrere din klage ved å benytte skjemaet klage på eksamen og sluttvurdering.

Klagefristen er 10 dager når det gjelder vedtak om standpunkt- og eksamenskarakterer. Klagefristen starter å løpe så snart standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er gjort tilgjengelig for deg i Iskole.