Elevavtale for PC og læremidler i skolen

Nordland fylkeskommune har en egen nettside for elektronisk avtalesignering og betaling, for elevPC- og læremiddelordning. Adressen til nettsiden er: https://www.nfk.no/elevavtale 
Foresatte til nye Vg1-elever høsten 2020 må inn på denne for signering og betaling. 

Nordland fylkeskommune vil sende ut informasjonsbrev om PC-ordning, gratis læremiddelordning og portalen for elektronisk signering og betaling i slutten av juli. Før skolestart vil vi sender ut SMS med brukernavn som skal benyttes i forbindelse med signering av kontrakt. SMS-en sendes til mobilnummeret som oppgis ved søking til skoleplass. Skjemaløsning for signering og betaling vil åpnes etter at SMS med brukernavn-Feide er sendt ut. 

Det er foresatte som skal logge seg inn og elektronisk signere på https://www.nfk.no/elevavtale . I løsningen kan man betale leie av elevPC. Det gis en rabatt på 400 kroner ved betaling i portalen.

De som ikke ønsker å betale i skjema ved signering, vil få faktura tilsendt en gang per skoleår.   

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i portal som dere finner her: https://www.nfk.no/elevavtale

Elever som allerede har benyttet seg av PC-ordningen
Disse elevene skal kun få foresatte til å signer på avtale "Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler". Også denne avtalen skal signeres i skjemaløsningen.