Elevavtale for PC og læremidler i skolen

Nordland fylkeskommune har en egen nettside dedikert til elektronisk signering og betaling for elevPC-ordning og gratis læremiddelordning. Foresatte til elever som starter på Vg1 høsten 2019 må inn på denne siden for å logge seg på for signering og betaling. Adresse til nettsiden er: https://www.nfk.no/elevavtale

Nordland fylkeskommune vil sendes et eget informasjonsbrev om PC-ordning, gratis læremiddelordning og portalen for elektronisk signering og betaling, i uke 31. I uke 33 vil vi sender ut SMS med brukernavn (brukernavn Feide) som skal brukes i forbindelse med signering av kontrakt. SMS-en sendes til mobilnummeret som ble oppgitt ved søking til skoleplass. Skjemaløsning for signering og betaling vil åpnes etter at SMS med brukernavn-Feide er sendt ut i uke 33.

Det er foresatte som skal logge seg inn og elektronisk signere på https://www.nfk.no/elevavtale . I løsningen kan man betale leie av elevPC. Det gis en rabatt på 400 kroner ved betaling i portalen.

De som ikke ønsker å betale i skjema ved signering, vil få faktura tilsendt en gang per skoleår.   

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i portal som dere finner her: https://www.nfk.no/elevavtale

Elever som tidligere har benyttet seg av PC-ordningen
Elever som tidligere har benyttet seg av PC-ordningen skal kun få foresatte til å signer på avtale "Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler". Også denne avtalen skal signeres i skjemaløsningen.