Spørsmål og svar om PC i skolen

Her vil vi legge ut en del ofte stilte spørsmål og svar når det gjelder PC-ordninga. Hvis det er ting du lurer på om denne ordninga, bør du kikke gjennom denne siden før du tar kontakt med oss.

Om PC-ordninga

Hvor mye må hver elev betale i leie for datamaskinen?

Elevene må betale en årlig leie som tilsvarer minimums-beløpet som blir utbetalt i utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Det minste utstyrsstipendet skoleåret 2019/2020 er 1 051 kroner.


Hva skjer med datamaskinen når eleven er ferdig etter 3 år?

Hvis eleven har betalt leien hvert år (3 ganger), får eleven maskinen til odel og eie.

Kan vg2 og vg3-elever benytte seg av utlånsordningen som vg1-elevene får?

Nei. Vg2 og vg3 elevene har allerede benyttet seg av tidligere ordninger.


Om datamaskinen

Hvilken datamaskin får elvene som starter på vg1 høsten 2018?

Årets elevmaskin for Vg1-elever er en HP ProBook 440 G6.

Kan elevene velge om de vi bruke privat datamaskin eller datamaskin fra skolen?

Nei, elevene som starter på Vg1 må bruke datamaskin fra skolen. Denne maskinen har de ansvar for, og skal bruke så lenge de er elev i videregående opplæring i Nordland. Grunnen til dette er at skolePC-ene er standardisert og satt opp med programvare som skal brukes i undervisningen.

Må jeg ha en bærbar datamaskin?

Ja, det må du. Grunnen er at du skal bruke maskinen både hjemme og på skolen, og da kan du ikke bruke en stasjonær maskin.

Er det garanti på maskiner som er kjøpt ut?

Garantien på elevmaskinene er tre år uavhengig av om Nordland fylkeskommune står som eier, eller om eleven står som eier etter å ha kjøpt den ut. (Dette gjelder HP-maskiner levert av Atea fra 2009 til 2015 og Komplett Services AS fra 2016 til 2019.)
Hvis det oppstår problemer på maskiner som er kjøpt ut kan man henvende seg til nærmeste HP-forhandler. (For å finne nærmeste HP-forhandler kan man kontakte HP-Norge.) 

Hvordan kan jeg finne ut når garantien går ut på elevmaskinen (HP) som jeg har kjøpt ut?

For å finne ut om garantien enda gjelder for en utkjøpt elevamaskin (HP) kan man gå inn på HPs side Warrenty check. Her kan du skrive inn maskinens serienummer for å sjekke når garantien går ut.
 

        Om programvare

Må jeg kjøpe programvare selv?
Du trenger ikke å kjøpe noe programvare. All programvaren som du trenger til skolebruk vil enten være gratis/fri eller frikjøpt av Nordland fylkeskommune.

Om dette nettstedet

Avtaleteksten er i pdf-format og derfor må du ha installert AcrobatReader eller en annen leser for dette formatet for å kunne lese avtaleteksten. AcrobatReader er gratis og du kan laste ned og installere den fra denne siden.