Spørsmål og svar om PC i skolen

Her vil vi legge ut en del ofte stilte spørsmål og svar når det gjelder PC-ordninga. Hvis det er ting du lurer på om denne ordninga, bør du kikke gjennom denne siden før du tar kontakt med oss.

Om PC-ordninga

Hvor mye må hver elev betale i leie for datamaskinen?
Elevene må betale en årlig leie som tilsvarer minimums-beløpet som blir utbetalt i utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Det minste utstyrsstipendet skoleåret 2016/2017 er 991 kroner.


Hva skjer med datamaskinen når eleven er ferdig etter 3 år?
Hvis eleven har betalt leien hvert år (3 ganger), får eleven maskinen til odel og eie.

Kan vg2 og vg3-elever benytte seg av utlånsordningen som vg1-elevene får?
Nei. Vg2 og vg3 elevene har allerede benyttet seg av tidligere ordninger.


Om datamaskinen

Hvilken datamaskin får elvene som starter på vg1 høsten 2016?
Årets elevmaskin for Vg1-elever er en HP ProBook 440 G3.

Kan elevene velge om de vi bruke privat datamaskin eller datamaskin fra skolen?
Nei, elevene som starter på Vg1 må bruke datamaskin fra skolen. Denne maskinen har de ansvar for, og skal bruke så lenge de er elev i videregående opplæring i Nordland.
Hvis elevmaskinen blir ødelag slik at den ikke kan repareres vil elevene få tilbud om lånemaskin. Velger de å takke nei til lånemaskin må de bruke privat maskin, men dette kan skape noen utfordringer knyttet til programvare som skolen har lisenser for. 
 

Må jeg ha en bærbar datamaskin?
Ja, det må du. Grunnen er at du skal bruke maskinen både hjemme og på skolen og da kan du ikke bruke en stasjonær maskin.

Hvilke tekniske krav stilles til datamaskinen?
De eneste tekniske krav som stilles er at maskinen har et trådløst nettverkskort. Vi anbefaler på det sterkeste at kortet minumum kan kommunisere via nettverksstandart 802.11g. I tillegg må maskinen ha ressurser nok til å kjøre den brukerprogramvaren som skolen stiller krav om. 

Kan en elev som går på studiespesialiserende program bruke Mac?
Det er kun elever ved utvalgte utdanningsprogram (tidl. Medier og kommunikasjon) som får utdelt/leid Mac og ikke PC. Hvis noen av disse tar omvalg til andre studieretninger skal de beholde Mac-en, og bruke den til de er ferdig i videregående opplæring i Nordland.
Elever som av ulike grunner må bruke privat datamskin kan bruke Mac så lenge den kan kjøre de programmene det er behov for i opplæringen.

Er det garanti på maskiner som er kjøpt ut?
Garantien på elevmaskinene er tre år uavhengig av om Nordland fylkeskommune står som eier, eller om eleven står som eier etter å ha kjøpt den ut. (Dette gjelder HP-maskiner levert av Atea fra 2009 til 2015 og Komplett Services AS i 2016.)
Hvis det oppstår problemer på maskiner som er kjøpt ut kan man henvende seg til nærmeste HP-forhandler. (For å finne nærmeste HP-forhandler kan man kontakte HP-Norge.) 

Hvordan kan jeg finne ut når garantien går ut på elevmaskinen (HP) som jeg har kjøpt ut?
For å finne ut om garantien enda gjelder for en utkjøpt elevamaskin (HP) kan man gå inn på HPs side Warrenty check. Her kan du skrive inn maskinens serienummer for å sjekke når garantien går ut.
 

        Om programvare

Må jeg kjøpe programvare selv?
Du trenger ikke å kjøpe noe programvare. All programvaren som du trenger til skolebruk vil enten være gratis/fri eller frikjøpt av Nordland fylkeskommune.


Om dette nettstedet
Avtaleteksten er i pdf-format og derfor må du ha installert AcrobatReader eller en annen leser for dette formatet for å kunne lese avtaleteksten. AcrobatReader er gratis og du kan laste ned og installere den fra denne siden.

Publisert av Niels Ivar Nicolaysen. Sist endret 30.06.2016
Fant du det du lette etter?