PC-ordningen skoleåret 2020/2021

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar PC er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Nordland fylkeskommune.

Elevene får utlevert datamaskiner i forbindelse med skolestart, og datamaskinen blir utlevert under følgende betingelser:

  • At dine foresatte har undertegnet Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler. (Elever over 18  år kan gjøre dette selv.) Denne signeres digitalt i egen løsning (https://www.nfk.no/elevavtale). 
  • At du betaler en egenandel for hvert skoleår. Egenandelen tilsvarer minimums-satsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.
  • At du følger ordensreglementet og ikt-reglementet for videregående skole

Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader. Yrkesfagelever som fullfører 2 år, kan overta maskinen mot å betale tredje egenandel. Denne sendes ut i september, etter skoleslutt på Vg2. 
Datamaskinen blir utlevert med standard oppsett og programvare. Maskinen har 3 års utvidet garanti. Ved større reparasjoner vil du få utlevert en lånemaskin. Skolen ved IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med maskinen.   

Det er obligatorisk bruk av PC fra skolen, og det er ikke mulig å velge bort bruk av skole-PC for nye Vg1-elever. Dette er hjemlet i fylkestingssak 047/09 Avvikling av stipend/kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole.