Hjelpere der du er

Klikk for stort bilde

 

Om du har det vanskelig, eller bare trenger noen å snakke med så finnes det flere muligheter.

Hvordan kan du få hjelp på din skole?

Til høyre finner du en nedtrekksmeny hvor du finner tjenester på din egen skole. Nedenfor finner du mer generell informasjon om hjelpere som vanligvis finnes i kommunen du bor i.

Skolerådgivere

Rådgiverene på skolene kan hjepe elever som sliter. De kjenner elevene, noe som kan gjøre det lettere å skjønne problemet. Om elevene trenger en annen type hjelp, kan rådgiverne hjelpe med å få kontakt med noen som har den rette kunnskapen.

Helsesøster på skolen

Helsesøster kan hjelpe deg med alt fra prevansjon til å snakke om hvordan du har det. Helsesøstre er ikke psykiater eller psykolog, men har mye kunnskap om psykisk helse og helse generelt, og vet hvem andre du kan kontakte om du trenger det.

Helsestasjon for ungdom

Mange kommuner har helsestasjon for ungdom der ungdom får snakke med profesjonelle hjelpere. Ofte er helsestasjon for ungdom beregnet for unge mellom 13 og 20 år, men det kan være litt ulikt fra sted til sted. Gjør et søk etter "helsestasjon for ungdom" sammen med: "www.kommunenavn.kommune. no" på en søketjeneste på nett, så vil du finne informasjon dersom det finnes i din kommune.

Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Når du er over 16 år kan du selv bestemme om du vil bytte fastlege. Fastlegen har kompetanse om helse generelt og også om psykisk helse. Dersom du har behov for mer behandling kan fastlegen henvise videre til andre spesialister. På tjenesten Min Fastlege kan du finne ut hvilken fastlege du har, og du kan enkelt bytte fastlege, melde deg inn eller ut av ordningen.

Kommunehelsetjenesten

Noen kommuner har psykiske helsetjenester til barn og unge. Tjenesten er ofte ulikt organisert og kan ha ulike navn fra sted til sted. For å finne ut om kommunen som er vert for din skole har en slik tjeneste kan du søke etter "psykisk helse" sammen med site:www.kommunenavn.kommune.no på en søketjeneste på nett.

Hjelpetjenester på nett

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Klara Klok er en nasjonal svartjeneste der unge kan få svar på det de lurer på. På forsiden har kan du også søke opp eget fylke og kommune for å se hvilke tilbud som finnes der.

Barneverntjenesten

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen andre har det, kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Barneverntjenesten er til for å hjelpe deg eller andre du kjenner som har det vanskelig. Tilbudet finnes i alle kommuner - og alle kan ta kontakt om så bare for å få noen råd på veien. Lurer du på om problemene er "alvorlige nok" eller er redd for at det er et for drastisk steg? I barneverntjenesten tenker man at det er bedre å si ifra, enn å la være. De vil kunne gi deg råd om hva du bør gjøre.

I lov om barneverntjenester (barnevernloven) står det i § 1-1 at lovens formål er: Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Ønsker du å vite mer eller ta kontakt med barnevernet? Klikk her: Kontakte barnevernet