Idèbank for elever

Klikk for stort bilde

 

På denne siden ønsker vi å samle tips og ideèr til hvordan elevene kan bidra til et godt skolemiljø.

Elevene selv kan bidra til trivsel på egen skole, og på mange skoler har elevråd og elever tradisjoner for ulike trivselsfremmende tiltak.

I løpet av høsten 2015 skal elev- og lærlingeombud, og mobbeombudet i Nordland på besøk til de videregående skolene. På disse besøkene vil de samle inn eksempler på tiltak som gjøres på skolene, og legge ut informasjon på denne siden. Så sett i gang og lag en presentasjon for din skole. Nedenfor er eksempel fra ei skole i et annet fylke.

Hvis du/dere har ideer til tiltak som kan bidra til økt trivsel kan klassen ta dette opp via sin tillitsvalgt til elevrådet.

Ti tips til et bedre klassemiljø

App mot mobbing

 

Ungdommens fylkesting gir tips til hva hver enkelt kan gjøre for en bedre hverdag. 5 om dagen