Idèbank for lærere

Klikk for stort bilde

 

På denne siden ønsker vi å samle informasjon om hvordan man kan fremme trivsel og styrke relasjon mellom elevene.

Ved å legge til rett for godt klassemiljø forebygger vi ikke bare psykisk uhelse, men fremmer også læringsmiljøet for alle. I klasseledelse har det vært mye fokus på relasjon lærer-elev, men i arbeidet med klassemiljøet må også relasjon elev-elev få fokus.

 

Udir har en rekke verktøy verktøy for å kartlegge elevrelasjonene i klassen.

 

Ved planlegging av skoleåret kan det i tillegg til årsplaner i fag også være lurt å lage en årsplan for klassemiljøet. Kanskje kan klassens time brukes systematisk for å vedlikeholde klassemiljø. Verktøy som kan brukes i dette arbeidet ligger til høyre.

 

Å skape gode opplevelser sammen, gjennom turer er ofte brukt i arbeidet med å skape klassemiljø. Noen elever gruer seg veldig til slike turer fordi de trygge rammene i klasserommet blir borte. Man skal på ingen måte la være å gjøre trivelige aktiviteter sammen med elevene på grunn av dette, men tenk gjennom før du planlegger tur:

  • Hva er hensikten med turen, og hvorfor passer det å ta den nå?
  • Hvor godt kjenner elevene hverandre, vil noen elever bli sittene alene eller sammen med lærerne?
  • Kan vi ha aktiviteter eller regler som motvirker at noen blir alene?

Andre ressuser: